АРХИВ НОВОСТЕЙ: СЕНТЯБРЬ 2009

30.09.2009 Интернет-сайт "BirdWatch.by" Ці павялічыцца польская частка Белавескага нацыянальнага парку?


Да 16 верасня мясцовае самакіраванне з тэрыторыі Белавескай пушчы магло дасылаць свае прапановы і заýвагі да планаý Міністэрства навакольнага асяроддзя. Як “падзяка” за згоду на павелічэнне тэрыторыі нацпарка жыхарам мясцовых гмін быý прапанаваная Праграма развіцця Белавескага рэгіёну (Bialowieski Program Rozwoju) з бюджэтам 100 мільёнаý злотых (каля 36 мільёнаý даляраý).

Bialowieski Program Rozwoju

На сённяшні дзень у нацыянальны парк уваходзіць толькі каля 15% польскай часткі Белавескай пушчы. Мэтай міністра навакольнага асяроддзя Мацея Навіцкага (Macieja Nowickiego) ёсць павелічэнне межаý парку такім чынам, каб у яго ýвайшло не менш 50% пушчы. Каб яе дасягнуць, міністэрства прапанавала пушчанскім гмінам наступную ýгоду - за згоду ý 2010-14 гг. яны атрымаюць грошы на рэалізацыю Праграмы развіцця рэгіёну. Мільёны злотых пойдуць, перад усім, на пабудову ачышчальных збудаванняý для камунальных сцёкаý, тэрмаізаляцыі будынкаý і праекты па развіццю ýзнаýляльных крыніц энергіі. Сродкі будуць выдзяляцца перад усім з грошай Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej такім чынам, што змогуць забяспечыць 85% неабходных коштаý для рэалізацыі праектаý. Без іх падобныя праекты яшчэ доýга не маглі б быць здзейсненыя, бо гадавы бюджэт пушчанскім гмін рэдка перакрочвае 5 мільёнаý злотых. Прапанова была адрасавана гмінам Белавежа, Нарэýка і вясковай гміне Гайнаýка (без горада Гайнаýка, які мае ýласнае самакіраванне). Адначасова міністэрства пайшло на хітры крок: было абвешчана, што калі якая-небудзь з гмін адмовіцца ад удзелу ý праграме, грошы будуць падзелены паміж тымі, хто пагодзіцца на яе рэалізацыю.

Bialowieza ставіць свае варункі

15 верасня было абнародавана рашэнне Рады гміны Белавежы, ý якім сцвярджаецца, што прадстаýленай праз міністэрства інфармацыі не хапае, каб прыняць канчатковае рашэнне за ці супраць пашырэння плошчы нацпарку. Таксама Рада гміны вылучыла шэраг умоваý, ад выканання якіх будзе залежаць яе згода на далейшы ýдзел у абмеркаваннях: Не трэба шмат часу, каб пасля іх прагляду зразумець, што іх выкананне немажлівае. Радцы хочуць ператварыць Навуковую Раду Нацпарку ý Навукова-Грамадзкую, ý якой палова месцаý будзе належаць прадстаýнікам лакальных самакіраванняý. Дзякуючы гэтаму яны хочуць аказваць уплыý на ýсе рашэнні дырэктара парку і запісы, якія будуць уносіцца ý планы аховы. Таксама яны дамагаюцца выключэння з тэрыторыі парку ýсіх месцаý з забудовай – той, якая ýжо існуе або запланаваная ý планах развіцця гмін. Адначасова гэтыя месцы яны хочуць выключыць з пад дзеяння тэрыторый Natura 2000. А гэта робіцца для таго, каб унікнуць аплаты кампенсацый за правядзенне камунікацый, каналізацыі і газаправодаý, якія павінны здзяйсняцца на такіх тэрыторыях.

Сустрэча ý Гайнаýцы

16 верасня з радцамі з пушчанскіх гмін сустракаýся намеснік міністра навакольнага асяроддзя Януш Залескі (Janusz Zaleski). Аднак умовы гміны Белавежа на ёй не абмяркоýваліся, бо раней на іх конт выказалася прэсавая сакратарка міністэрства Магдалена Сікорска (Magdalena Sikorska). Яна, між іншым, сказала, што ý рамках Праграмы развіцця не прадугледжвалася рабіць змены ý заканадаýстве краіны (а гэта было б неабходна зрабіць, каб змяніць Навуковую Раду нацпарку ý нейкую іншую), не гаворачы ýжо пра магчымасць зменаý на ýзроýні заканадаýства Еýразвязу пра тэрыторыі Naturа 2000.

Пад час сустрэчы было прапанавана, што ý якасці гарантыі таго, што міністэрства выканае свае абяцанні, будуць подпісы пад грамадзкай умовай, якія паставяць міністр, прадстаýнік Дзяржаýных лясоý (Lasy Panstwowe), падляскі ваявода і маршалак ваяводзтва. Было таксама вырашана стварыць гмінна-міністэрскую камісію для вызначэння павелічэння тэрыторыі нацпарку, пасля чаго дакумент будзе прапанаваны радам гмін для галасавання. Аднак канчатковыя тэрміны галасавання так і не былі зацверджаны, бо намміністра казаý пра неабходнасць зрабіць гэта да канца 2009 году, а прадстаýнікі гмін хочуць больш часу на абмеркаванні.

Сённяшнія межы польскага нацпарку пазначаны чырвоным: з www.darz-bor.info

Паводле http://miasta.gazeta.pl/bialystok праз www.birdwatching.pl падрыхтаваý Дзьмітры Вінчэýскі для www.birdwatch.by
30.09.2009 Газета "Вечерний Брест" 1 октября в деревне Каменюки состоится освящение Свято-Георгиевского храма

Деревянная церковь, заклад которой был сделан еще в ноябре 1998 года, возводилась на средства прихожан при участии НП «Беловежская пуща». Высота храма 37 метров, деревянный резной иконостас для него делали местные мастера. Начало богослужения, в котором примет участие епископ Брестский и Кобринский Иоанн, намечено на 8.30 в четверг.

Служба информации «ВБ»
30.09.2009 Интернет-сайт "МТРК «Мир»" Многовековые деревья-великаны привлекают в Беловежскую пущу все больше туристов

Прикоснуться к многовековым деревьям-великанам и пройти по мостикам царских времен. Такое возможно только в одном из старейших заповедников мира - Беловежской пуще. Нона Нерсесян передает из Беларуси.

Национальный парк «Беловежская пуща» называют одним из уникальных туристических объектов не только Беларуси, но и всего мира. Ведь пуща - остаток древних лесов, которых было так много в Европе. И поэтому здесь столько вековых гигантских деревьев. Самая старая «пущанская» сосна дожила до 450 лет. А это известный дуб с шаровидной кроной. Не так давно в дупле поставили деревянную скульптуру деда-лесовика, которого туристы вскоре стали называть покровителем влюбленных. Каждое дерево здесь - история.

В Беловежской пуще говорят: чтобы ощутить дух минувших лет, нужно обязательно посмотреть на «лесного патриарха». Он был свидетелем охоты великих князей литовских, польских королей и русских императоров. Ведь дубу-великану почти 600 лет. Долгожитель пущи давно стал местной достопримечательностью. Высота дерева - 32 метра. Может, поэтому все тропы в лесу ведут именно к нему.

Андрей Бубенько, научный сотрудник национального парка «Беловежская пуща», рассказывает: «Во время войны немцы массово вывозили из Беловежской пущи древесину, они подобрались и к этому дубу. На нем даже остался след от пилы. Трудно сказать, что спасло дерево: его дуплистость или сломанная пила».

Рядом с живыми свидетелями истории и другие. Например, это шоссе открывала императрица Александра Федоровна. Чтобы придать «царской дороге» особый статус, построили мостики с чугунными перилами. Они сохранились и по сей день. Правда, символы Российской империи - гербы с двуглавыми орлами - исчезли во время войны, но недавно их поставили на прежнее место. Привет из прошлого передают и камни-валуны, которые принес ледник из Скандинавии. Туристы часто приезжают, чтобы посмотреть на этот валун, говорят, он обладает магической силой, и называют это чудом. А вот те, кто работают в заповеднике, уверяют: самое большое чудо - это Беловежская пуща, которая мало изменилась за эти 600 лет.
30.09.2009 Интернет-сайт "NG.BY" Пуща готова к празднику

На небезызвестной Царской поляне в Беловежской пуще 3 октября пройдут празднования 600-летия заповедности.

К торжеству готовились долго и основательно. Об основных итогах деятельности министерств и ведомств рассказал заместитель Управляющего делами Президента Республики Беларусь Александр Романовский на пресс-конференции.

В Беловежской пуще появились новые и реконструированы старые объекты. Например, Музей природы с 750 квадратных метров вырос до 1500. Теперь он по праву считается одним из самых крупных центров эколого-просветительской направленности в стране. Обновлены и обустроены вольеры для животных.

Приведены в порядок и прилегающие территории. В Беловежской пуще построили еще 35 домов для сотрудников и обслуживающего персонала национального парка. Полностью реконструирован главный населенный пункт пущи — деревня Каменюки. Выкрашены здания и заменены крыши, полностью обновлена система тепло- и водоснабжения, благоустроены местные автомобильные дороги.

Александр Романовский подчеркнул, что благодаря масштабным преобразованиям инфраструктуры количество туристов за последние два года увеличилось в 2—2,5 раза. В планах — еще большее привлечение в национальный парк молодежи. В свою очередь генеральный директор Национального парка “Беловежская пуща” Николай Бамбиза пообещал, что будет создана “подростковая” инфраструктура. Частично позаимствовав опыт Германии, Франции и Чехии в сфере детского туризма, в ближайшем будущем здесь обустроят еще и молодежную гостиницу, уютное кафе.
30.09.2009 Интернет-сайт "Постоянный Комитет Союзного государства" Беловежская пуща – уникальный природоохранный комплекс с 600-летней историей

3 октября 2009 года состоится празднование 600-летия заповедного режима в Беловежской пуще. В преддверие этого знаменательного события, распоряжением Главы государства был создан оргкомитет, разработан комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры Национального парка.

В целом в подготовке праздничных мероприятий приняли участие порядка 30 министерств и ведомств. Проведена реконструкция центральной усадьбы и поселка Каменюки, обновлены ресторанный комплекс, демонстрационные вольеры. Возведена гостиница на 40 мест, 35 жилых домов для сотрудников и специалистов.

В настоящее время гостиницы, кафе и рестораны Беловежской пущи могут одновременно принять 250 человек. К примеру, в 2008 году Национальный парк «Беловежская пуща» посетило около 270 тысяч человек из 76 стран, что в 2,5 раза больше, чем за два минувших года.

Сегодня Беловежская пуща представляет собой единый комплекс, который расположен на территории двух соседних государств: 52 тысячи гектаров принадлежат Польше и 152 тысячи – Беларуси. Охрана и рациональное использование ресурсов Национального парка «Беловежская пуща» является одной из приоритетных целей государственной политики». В этом году в пуще построен эколого-просветительский центр. Активная хозяйственная деятельность, которая осуществляется в пуще, ведется не в ущерб экологической среде заповедника.

Национальный парк «Беловежская пуща» имеет многоуровневое функциональное хозяйство, которое состоит из 11 структурных подразделений. Заготовка леса ведется только в экспериментальных лесоохотничьих хозяйствах, не имеющих статуса природоохранной территории. Также на 10 тысячах гектаров ведется и развивается сельскохозяйственная деятельность. Вместе с тем Национальный парк – это в первую очередь природоохранная, экологическая, туристическая деятельность.

Праздничные мероприятия, посвященные 600-летию, пройдут на «Царской поляне», ожидается прибытие 5 тысяч гостей, в том числе из соседних стран: России, Украины, Литвы, Латвии и Польши. В состав делегаций войдут главы министерств природы, культуры, спорта и туризма, представители СМИ, творческие коллективы. Для гостей подготовлена интересная культурная программа. Будут организованы экскурсии, на празднике будут работать торговые ряды, представлены художественные промыслы.

Режиссером праздника будет Вячеслав Панин. В конце вечера прозвучит полюбившаяся не одному поколению слушателей песня «Беловежская пуща» на стихи Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. Своеобразным украшением торжеств станет участие в мероприятии свыше 350 профессиональных и самодеятельных артистов белорусской эстрады.

Национальный институт истории Академии наук Республики Беларусь накануне юбилея Беловежской пущи проделал огромную научно-исследовательскую работу. Результаты проведенной аналитической работы позволили убедить польскую сторону и научную общественность в том, что 1409 год может считаться началом заповедного режима в Беловежской пуще.
30.09.2009 Интернет-сайт "ECOportal.ru" Беловежская пуща отпразднует 600-летие установления заповедности


Закат в заповеднике Беловежская пуща.
Фото: РИА Новости
Празднование 600-летия установления заповедного режима в Беловежской пуще состоится в субботу, 3 октября, сообщает во вторник Постоянный комитет Союзного государства России и Белоруссии.

"Для участия в Белоруссию прибудут делегации, включающие глав министерств природы, культуры, спорта и туризма, представителей различных научных и общественных организаций, учреждений образования, СМИ, творческие коллективы из более, чем десяти государств", - говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.

В документе отмечается, что 600-летие совпало с проведением в Белоруссии Года родной земли, поэтому подготовка к празднику приобрела особый колорит. В республике подготовлен план мероприятий по празднованию юбилея, появилось множество публикаций в СМИ, телевизионных программ о белорусской жемчужине, вышло около 10 тематических изданий, в том числе фотоальбом -энциклопедия "Земля силы. Беловежская пуща", вышедший тиражом 4 тысячи экземпляров.

Кроме того, 18 сентября прошла научно-практическая конференция, на которой представители разных стран обсудили вопросы дальнейшего развития Беловежской пущи, сохранения этого уникального природного объекта. Для многочисленных гостей заповедника в дни празднеств будут проведены тематические экскурсии, организованы выставки художественных промыслов.

"Одним из центральных эпизодов праздника будет грандиозный концерт, в котором примут участие около 500 артистов из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы. Среди его участников - народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов - авторы популярной песни "Беловежская пуща", - говорится в сообщении.

Беловежская пуща - один из старейших заповедников в мире. В 1992 году решением ЮНЕСКО она включена в Список всемирного культурного и природного наследия, в 1993 году обрела статус биосферного заповедника, в 1997 году удостоена специального диплома Совета Европы. Ежегодно Беловежскую пущу посещают до 300 тысяч туристов.

Источник РИА Новости
30.09.2009 Интернет-сайт "Второй национальный телеканал (ОНТ)" В Беловежской пуще собрались секретари национальных Советов безопасности стран – участниц ОДКБ

После учения «Запад-2009», за которым они наблюдали, обсудить было что. К примеру, военно-политическую ситуацию в регионе. Или, что не менее важно, противостояние наркотрафику.

Возрастающий наркотрафик создает все большую угрозу национальной безопасности стран – членов ОДКБ. Проблема впервые обсуждается на таком высоком уровне. Секретари Совбезов оборонного блока констатировали: преступный бизнес становится все изощреннее, задействуется больше направлений, прослеживается специализация.

Виктор Иванов, директор федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации: «Идет наращивание давления на страны ОДКБ наркотиков. Это наркотики опиатной группы из Афганистана, это опиум, героин. Возрастает давление стран Латинской Америки – кокаина, а также из стран Европы нарастает поток синтетических наркотиков в наши страны».

После ожидаемого 1 января 2010 года вступления Беларуси в Таможенный союз с Россией и Казахстаном для противодействия наркотрафику на территории альянса будут приниматься отдельные меры.

Межгосударственная операция «Канал» из разовых переходит в разряд постоянных. Результаты работы в режиме онлайн уже есть. Всего за неделю проведения первого активного этапа по странам – участницам ОДКБ изъято 24 с половиной тонны различных наркотиков.

Секретари советов безопасности обсудили тему оснащения армий стран ОДКБ новейшим оружием. За учебно-боевым применением некоторых образцов секретари Совбезов наблюдали в ходе учения «Запад-2009».

(Посмотреть видеорепортаж можно, скачав файл отсюда)
29.09.2009 Служба новостей сайта "БП-21" Фото-репортаж: день работников леса в Беловежской пуще

20 сентября 2009 года в Беловежской пуще прошли торжества, посвященные профессиональному празднику — Дню работников леса. Торжества традиционно проводились на "Царской поляне", расположенной в 5 км от административного центра национального парка. В этот день здесь собрались руководители и работники Национального парка "Беловежская пуща", жители пущанских деревень и их родственники, представители администрации Управления делами Президента Республики Беларусь, райисполкомов, приглашенные гости. В 11.00 началось торжественное собрание, на котором были подведены итоги работы национального парка и результаты подготовки к празднованию 600-летия охраны Беловежской пущи. Лучшим работникам парка и ветеранам труда были вручены грамоты и ценные подарки. Затем состоялся праздничный концерт с участием национального оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга, народный ансамбль народной музыки "Радуница", вокальная группа национального парка "пущанские музыки" и образцово показательный оркестр пограничной службы Республики Беларусь. Закончились торжества спортивными и развлекательными мероприятиями, отдыхом участников и гостей.

Ниже помещаются фотографии с краткими комментариями, правда, показывающие только торжественное собрание и нынешний вид "Царской поляны".

Общий вид поляны: на фото слева – место, где проводятся торжественные мероприятия, в центре и справа – место, где проводятся спортивные игры.
1 увеличить в новом окне 2 увеличить в новом окне 3 увеличить в новом окне
(Общий вид поляны; 20 сентября 2009 г.)
(Далее смотрите фотографии (всего 65) и читайте на отдельной странице здесь)
26.09.2009 Служба новостей сайта "БП-21" Фото-репортаж: Детский экологический фестиваль в Беловежской пуще

19 сентября 2009 года в Беловежской пуще собрались школьники со всей Беларуси на экологический фестиваль «Природа Беловежской пущи глазами детей» и республиканскую научно-практическую конференцию юных экологов по изучению флоры и фауны Беловежской пущи.
Более подробно об этом можно прочитать в:

Здесь мы размещаем лишь фотографии с экологического фестиваля, которые показывают как всё это проходило.

На снимках ниже: участники фестиваля во время торжественного построения перед зданием Каменюкской средней экологической школы в Беловежской пуще.

увеличить в новом окне увеличить в новом окне увеличить в новом окне
увеличить в новом окне увеличить в новом окне
(торжественное начало; 19 сентября 2009 г.)
На первой фотографии – руководство национального парка "Беловежская пуща" (слева), министерства образования (в центре) и Каменюкской средней экологической школы (справа) крупным планом. На второй фотографии – перед участниками выступает заместитель министра образования Татьяна Ковалева.

(Далее смотрите фотографии (всего 55) и читайте на отдельной странице здесь)
26.09.2009 Газета "Минский курьер" Страна из волшебного сундучка

Презентация сказок прошла во Дворце искусства. Автор текста и рисунков одной из книг - столичный художник Сергей Волков. Свой первый сборник сказок славянских народов график назвал «Волшебный сундучок».

- Раньше писал в основном стихи, - рассказывает Сергей Волков. - И даже думаю выпустить их отдельным сборником. Прозой же занялся недавно. Часто иллюстрировал книги детских писателей. У многих из них замечательные рассказы, повести, а вот сказок мало. Так родилась идея этого проекта…

Во Дворце искусства представлены не только иллюстрации к сказкам, но и произведения художника из новой серии «Эмоции».

- Показываю также работы из фотоальбома «Земля силы. Беловежская пуща», - говорит Сергей Анатольевич. - Использовал свои рисунки, сделанные по мотивам легенд и преданий заповедника. Там яркость графики немного приглушена: рисунки должны гармонировать со снимками, помещенными на страницах альбома. Стилизация помогла создать впечатление старины и сделать книгу похожей на редкий фолиант. Но мои рисунки, посвященные легендам и преданиям заповедника, вышли также отдельным сборником...

Алла КАЗАКОВА
25.09.2009 Интернет-сайт "Дикая природа" Беловежские зубры больны давно и опасно

фото interfax.by
Многие зубры, живущие в Беловежской пуще, больны трудноизлечимой болезнью, возбудитель которой не могут найти уже 15 лет. Об этом рассказал генеральный директор ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» Николай Бамбиза.

С некротическим баланопоститом (который почему-то иногда называют «зубровым СПИДом», что совершенно неправильно) в пуще борются уже давно, но пока безуспешно. Как таковая эта болезнь вполне излечима, сложность в том, что для обработки каждого больного зубра его нужно каким-то образом зафиксировать. Кроме того, наши ученые до сих пор не могут найти возбудитель этой болезни. Не преуспели в этом и их польские коллеги. За 15 лет работы удалось выяснить, что возбудители баланопостита передаются мухами.

Этой болезни подвергаются только самцы зубров, находящиеся в расцвете сил, причем только те, что живут в Беловежской пуще. В результате заболевания у животных поражается мочеполовая система. «Те зубры, что живут вне пределов национального парка почему-то не подвержены этому заболеванию. Мы очень надеемся на наших ученых и верим, что, в конце концов, они найдут возбудителя этого заболевания и эффективные способы его лечения», - отметил Н. Бамбиза.

Подтвердил Н. Бамбиза и факт перенаселения пущи дикими копытными, от которых сильно страдает подлесок заповедных территорий. По его словам, оптимальное количество копытных для белорусской части беловежской пущи составляет около 250 зубров, 800 благородных оленей и порядка 1200 кабанов, однако в настоящее время количество этих животных значительно превышает оптимальное количество. «В последние 5 лет работники Национального парка довольно активно производят отлов благородного оленя для отселения его в другие регионы Беларуси, но этот умный зверь очень плохо идет в ловушки», - посетовал Н. Бамбиза.

Кроме того, в пуще стартовала и программа «Зубр». В ее ходе «лишние» животные также отлавливаются и отселяются в различные хозяйства Беларуси и за ее пределы. Так, например, стадо зубров Приокско-Террасного биосферного заповедника, что находится в Серпуховском районе Московской области, целиком состоит из беловежских зверей.

Один из журналистов, присутствовавших на пресс-конференции, выразил свое недоумение из-за обилия спиленных деревьев, которые он видел, путешествуя по одной из «экологических троп» пущи. Н. Бамбиза объяснил, что спиливаются только те деревья, которые поражены опасным насекомым-вредителем – короедом типографом. Меры против короеда в пуще начали принимать с 2001 года. «Если не спиливать уже засохшие от короеда деревья, а также еще живые, но уже пораженные им, хвойный лес принимает вид пустоши, выжженной напалмом», - пояснил он. «Были времена, когда люди, увлекшись природоохранными мероприятиями, вообще не вмешивались в жизнь леса. В результате заповедные ельники уничтожались напрочь», - подчеркнул Н.Бамбиза.

Источник: interfax.by
24.09.2009 Интернет-сайт "Интерфакс-Запад" Беловежская пуща готовится к юбилею


Фото: М.Зитка
К празднованию 600-летия объявления заповедного режима в Беловежской пуще Беларусь готова полностью, об этом на пресс-конференции, посвященной предстоящему юбилею, рассказали представители белорусских министерств и ведомств, участвовавшие в подготовке этого мероприятия.

Заместитель Управляющего делами президента Беларуси Александр Романовский сообщил, что тожественные мероприятия начнутся в пуще 3 октября. Подготовка к юбилею началась несколько лет назад, в мероприятиях приняли участие около 30 министерств и ведомств нашей страны.

На территории пущи за это время создано множество новых объектов и были реконструированы уже существующие. Практически заново отстроен Музей природы, если раньше его площадь составляла 750 квадратных метров, то теперь он почти в 2 раза больше. Построена еще одна гостиница на 40 мест, реконструирован ресторанный комплекс. Теперь пуща способна разместить и накормить 250 туристов ежедневно.

В ходе подготовки к юбилею, реконструированы экспозиционные вольеры для животных, а также построено 35 домов для сотрудников и обслуживающего персонала национального парка. Кроме того, реставрирован поселок Каменюки, отремонтированы дороги в самой пуще и на прилегающих территориях.

А.Романовский отметил, что благодаря проведенным мероприятиям по налаживанию инфраструктуры Национального парка, в 2008 году пущу смогли посетить более 280 000 туристов. Это в 2,5 раза больше, чем в 2007 году.

Заместитель министра образования Беларуси Татьяна Ковалева, отметила, что в рамках подготовки к празднованию юбилея на территории заповедника недавно прошел фестиваль «Природа Беловежской пущи глазами детей». На нем было представлено 2700 детских работ.

Кроме того, на территории заповедника была проведена научно-практическая конференция школьников, где представлено 30 докладов. Ученые отметили хороший научный уровень работ детей и подростков.

Замминистра культуры Виктор Кураш подробно рассказал о программе, которая намечена в рамках празднования юбилея.

Во время праздника будет проведено 3 концерта, для этого приглашены исполнители из Беларуси, Украины, России, Польши и Литвы. Среди них А. Пахмутова и Н. Добронравов (авторы хита 70-х, песни «Беловежская пуща»), А. Агурбаш, группа «Палац», Президентский оркестр, другие коллективы и исполнители. Активно будут участвовать в праздновании рыцарские клубы республики. Ожидается, что на территории заповедника построят «Город мастеров», где свое умение продемонстрируют хранители национальных ремесел.

Директор института истории НАН Беларуси Александр Коваленя отметил, что к юбилею Беловежской пущи белорусские историки и археологи проделали большую работу по изучению ее истории. В результате чего выяснилось, что впервые человек в этих местах появился более 14 тысяч лет назад.

«До сих пор история этого лесного массива была «белым пятном» в истории Беларуси, поэтому нашими учеными проделана большая работа как на раскопках, так и в архивах разных городов. Итог этой работы можно увидеть в обновленном музее Беловежской пущи, экспозиция которого теперь имеет не только экологический, но и исторический характер», – отметил он.

Генеральный директор ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща», отметил, что шумные мероприятия, посвященные юбилею, а также обилие людей во время праздника не принесут никакого вреда коренным обитателям девственного леса. «Все мероприятия будут проводиться в той части пущи, где идет хозяйственная деятельность, и ни в коем случае не затронет заповедных мест, поэтому за зубров, рысей, оленей и прочую живность можно не беспокоиться», - подчеркнул он.
24.09.2009 Газета "Белорусская лесная газета", № 39 Заповедный лес: знакомый и неизведанный

Ученые академических научно-исследовательских институтов, вузов, природоохранных организаций, представители природоведческих музеев, общественных организаций природоохранного профиля из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Великобритании 17-19 сентября на Международной научно-практической конференции обсуждали тему: «Беловежская пуща: история, природа, туризм».

Конференция стала завершающим этапом подготовки к празднованию 600-летия установления заповедности в Беловежской пуще. Организаторами конференции выступили Управление делами Президента Республики Беларусь, Национальная комиссия Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, Национальный парк «Беловежская пуща», Национальная академия наук Беларуси, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь.

Участники конференции подвели итоги подготовки к празднованию юбилея, обсудили вопросы дальнейшего развития и сохранения этого уникального уголка природы. На 3-х заседаниях было заслушано 22 пленарных и представлено 45 стендовых докладов, что говорит о большом интересе к этому древнейшему лесу Европы. Ведь действительно Беловежская пуща — это кладезь международной информации, которая собиралась на протяжении многих веков. Шесть государств в разные периоды истории владели пущей и каждое оставило свое наследие.

В 2006 году учеными Института истории НАН Беларуси было установлено, что начало заповедному делу на территории Беловежской пущи положено 600 лет назад. И в стране на государственном уровне началась подготовка к столь внушительному юбилею.

— За два последних года было издано два Указа Президента, подписаны Протокол поручений и распоряжение Президента Республики Беларусь о создании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 600-летию установления заповедности в Беловежской пуще, — сообщил в своем выступлении заместитель Управляющего делами Президента Республики Беларусь Александр Романовский. — На основании этих документов были изданы соответствующие документы правительства. В целом в мероприятиях по подготовке к юбилею принимали участие порядка 30 министерств и других органов государственного управления Республики Беларусь. За два последних года, в соответствии с поручением Главы государства, в развитие пущи инвестировано около 100 млрд. белорусских рублей. И к этому периоду все основные пункты плана мероприятий выполнены. Развитие региона Беловежская пуща будет продолжаться и дальше.

Как отметил Александр Михайлович, на территории национального парка планируется развивать и сельское хозяйство. Примерно 10 тыс. гектаров лесного фонда пущи можно использовать как сельхозугодья. Но главной задачей по-прежнему остается защита, охрана и сбережение лесного богатства Беловежской пущи для нынешнего и будущих поколений, что нашло отражение и в итоговой резолюции конференции.

В докладах белорусских и зарубежных специалистов, выступающих на конференции, были освещены природоведческие, исторические вопросы, проблемы развития туризма. Говорилось о том, что ученые Беларуси вместе с коллегами из других стран на протяжении десятилетий ведут серьезную работу по исследованию природных объектов Беловежской пущи с выработкой предложений, создающих благоприятные условия для развития национального парка. Отрадно то, что эти рекомендации принимает во внимание руководство страны. Потому и пуща сегодня соответствует мировым стандартам.

У заповедного леса уже есть свой План управления, который также ориентирован на дальнейшее развитие национального парка. Он скоординирован с коллегами из Польши и в 2010 году ЮНЕСКО будет представлен совместный План управления для белорусской и польской частей пущи. На необходимость активного сотрудничества двух стран в управлении Беловежской пущей указал и председатель Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО Владимир Счастный.

Наибольший интерес вызвали доклады ученых Института истории НАН Беларуси, которые за последние два года работы в национальном парке открыли целый пласт историко-культурного наследия. В результате археологических раскопок, изучения архивных документов найдено много уникальных предметов. Это хороший материал для изучения и пополнения фондов музея национального парка. Есть задумка построить здесь этнографическую деревню и археологический парк, которые также привлекут сюда туристов.

— Беловежская пуща далеко еще не изучена и мы пока что только на верхушке айсберга, — говорит доктор исторических наук, профессор Елена Калечиц.

Но и то, что сохранено в пуще, вызывает восхищение. За всем этим стоит огромный труд многих поколений людей, работавших и работающих здесь и радевших за ее сохранение: ученых, лесников, охотоведов и многих других, для кого этот уголок природы стал частицей жизни. И сюда едут туристы. Причем, их число из года в год растет.

— К нам едут еще и потому, что здесь создана хорошая инфраструктура, — подчеркивает генеральный директор Национального парка «Беловежская пуща» Николай Бамбиза. — Надо уметь себя рекламировать, много ездить. Когда нас узнают, услышат, то нам поверят и захотят увидеть Беларусь. Тогда и отдача от туризма будет.
24.09.2009 Газета "Белорусская лесная газета", № 39 Торжества на "царской поляне"

Знаменитая «Царская поляна» в минувшее воскресенье стала основным местом торжеств, посвященных профессиональному празднику — Дню работников леса. Сюда прибыли сотрудники Национального парка «Беловежская пуща», представители администрации Управления делами Президента Республики Беларусь, райисполкомов, многочисленные гости. Звучали популярные мелодии, царило праздничное настроение. Лучшим работникам национального парка, ветеранам были вручены грамоты и ценные подарки. А Национальный оркестр Беларуси под управлением Михаила Финберга свой концерт в пуще посвятил работникам леса.
24.009.2009 Интернет-сайт "NewsBY.org" Вся Беловежская пуща, расположенная на территории Беларуси и Польши, получит статус заповедного леса

Об этом сообщил генеральный директор белорусского Национального парка Николай Бамбиза. На сегодняшний день на территории нашей страны 167 тысяч гектаров пущи имеют режим заповедника. На 50 тысячах гектаров, не входящих в заповедную зону, создан обычный лесхоз, где проводится вырубка деревьев.

По словам Бамбизы, в ближайшее время по требованию Совета Европы Польша объявит всю свою территорию Беловежской пущи национальным парком. Сейчас европейские эксперты проводят компенсационные выплаты местному населению этой страны, чтобы оно освободило заповедные территории.

За основу модели сохранения заповедного леса будет взята система, разработанная белорусской стороной, отметил чиновник.

Что касается рубки деревьев на белорусской территории пущи, то с 2001 года здесь проводился комплекс мероприятий по борьбе с короедом-типографом — зараженные деревья необходимо было вырубить.

Однако, по его словам, уже через 10—15 лет в заповедном лесу не останется следов от проведенных рубок.
23.09.2009 Интернет-сайт "Белтелерадиокомпания" Беловежская пуща готовится отпраздновать юбилей

3 октября одному из самых больших в Европе биосферному заповеднику исполнится 600 лет. За время существования пуща находилась на территории разных государств. Она была во владении Польши, Литвы, России, Германии. Но основной вклад в сохранение уникального богатства Беловежской пущи сделан в последние годы.

Рассказывает Олег Резанович: Эти кадры аналогичны тем, которые были сняты во время Первой мировой войны. То время для Беловежской пущи едва не обернулось катастрофой. Оккупировав территорию заповедника, немцы начали вырубать ценные породы леса. За два года в Германию вывезли 4 с половиной миллиона кубометров древесины.

А это уже британский флот. После окончания войны, когда пуща перешла в польское владение, лесозаготовкой занялась английская фирма. Ежегодно в Англию вывозили сотни кубометров отборной древесины для отделки морских судов. Специалисты подсчитали, что в каждом третьем английском судне старой постройки применяли пущанский лес.

Фактов вандального истребления как лесного массива, так и животного мира было немало. И только начиная с хрущевского времени заповедник начали рассматривать как уникальный уголок природы. При этом по-настоящему внимательное отношение к природному комплексу последовало только во время независимой Беларуси.

(Александр Романовский, заместитель управляющего делами Президента Республики Беларусь: "Проведено очень много мероприятий по благоустройству и самой Беловежской пущи, и прилегающих территорий. За это время построено 35 жилых домов для сотрудников и специалистов Беловежской пущи. Проведена полная реконструкция поселка Каменюки. Проведена большая работа по реконструкции дорог".)
Сегодня Беловежская пуща - под неустанной опекой государства. Кроме того, по решению ЮНЕСКО заповедник включен в список Всемирного наследия человечества. Туристы же, как и экологи, сравнивают Беловежскую пущу с самыми известными в мире лесами - сельвой Амазонки и тропическим лесом Габона.

За довольно короткий период, всего 8 лет, Беловежская пуща, можно сказать, сделала рывок в развитии своего туристического потенциала. Если в 2001 году Национальный парк принял 37 тысяч гостей, то уже в 2008 году это число выросло до 280 тысяч.

Помимо растущего интереса к заповеднику со стороны туристов, растет и число желающих инвестировать в создание объектов на территории Беловежской пущи.

(Николай Бамбиза, генеральный директор ГПУ "Национальный парк "Беловежская пуща": "На деятельность Беловежской пущи очень пристальное внимание обратил глава государства. С его предложения будет сделано социально-экологическое кольцо вокруг пущи".)
Другими словами, экологи определят специальную зону, которая будет ограничена от какого-либо вмешательства в естественную среду. На территории же, прилегающей к этой зоне, планируют создать комплекс туристических объектов. Пока же решается вопрос - за счет каких средств это будет сделано - Беловежская пуща готовится отпраздновать 600-летие.

(Виктор Кураш, заместитель министра культуры Республики Беларусь: "Это город мастеров, три концерта, гала-концерт. Все наши ведущие коллективы и гости из-за рубежа".)
Кроме того, приехать на праздник согласились артисты из Польши, России и Литвы. Помимо главной сцены в самой Беловежской пуще, они выступят и на концертных площадках вблизи заповедника.
23.09.2009 Интернет-сайт "360 медиа групп" Заповедная территория Беловежской пущи увеличится на 52 тыс. га за счет польской стороны

Заповедная белорусско- польская территория Беловежской пущи увеличится на 52 тыс. га за счет польской стороны, сообщил генеральный директор ГПУ "Национальны парк "Беловежская пуща" Николай Бамбиза в Минске на пресс-конференции, посвященной 600-летию объявления заповедного режима в Беловежской пуще.

"Совета Европы потребовал от Польши объявить всю территорию Беловежской пущи, часть которой находится в этой стране, национальным парком", - рассказал Н.Бамбиза.

По его словам, в настоящее время белорусская часть Беловежской пущи составляет 167 тыс. га, и вся она объявлена заповедной территорией. На территории Польши находится 62 тыс. га заповедного леса, и только 10 тыс. га из них является заповедной территорией, отметил он.

По словам директора национального парка, в настоящее время население Польши, проживающее на территории пущи, получает компенсационные выплаты за перевод леса в разряд заповедника. "Большая часть пущи на территории Польши является обычным лесхозом", - отметил Н.Бамбиза.

Он рассказал, что белорусской и польской сторонами достигнута договоренность, что Польша будет оказывать Беларуси содействие в притоке иностранных туристов. "В ходе подготовки к празднованию 600-летия Беловежской пущи мы изучили опыт европейских национальных парков, построили вторую гостиницу в поселке Каменюки, рассчитываем на детей и подростков", - сказал Н.Бамбиза.
23.09.2009 Интернет-сайт "Новый Портал" Часть Беловежской пущи на территории Польши также получит статус заповедника

Генеральный директор белорусского Национального парка "Беловежская пуща" Николай Бамбиза 23 сентября на пресс-конференции в Минске сообщил, что статус заповедного леса получит вся Беловежская пуща, расположенная на территории Беларуси и Польши. Об этом пишет БелаПАН.

Беловежская пуща имеет режим заповедника на территории Беларуси (167 тыс. га) и на части польской территории (10,2 тыс. га). В Польше находятся 62 тыс. га лесов Беловежской пущи. На 50 тыс. гектаров, которые не входят в заповедную зону, создан обыкновенный лесхоз, где ведутся рубки деревьев.

Как сообщил Бамбиза, в ближайшее время по требованию Совета Европы Польша объявит всю свою территорию Беловежской пущи национальным парком. Сейчас европейские эксперты проводят компенсационные выплаты местному населению этой страны, чтобы оно освободило заповедные территории. За основу модели сохранения заповедного леса будет взята система, разработанная белорусской стороной, отметил чиновник.

Что касается рубки деревьев на белорусской территории пущи, то с 2001 года здесь проводился комплекс мероприятий по борьбе с короедом-типографом — зараженные деревья необходимо было вырубить. Однако, по его словам, уже через 10—15 лет в заповедном лесу не останется следов от проведенных рубок.

Как заявил Бамбиза, в национальном парке сегодня "нет проблем", а вопросы, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, находятся на контроле Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Академии наук, ряда других учреждений, правительства и государства. Они согласовываются и решаются в рабочем порядке, сказал Бамбиза.
23.09.2009 Интернет-сайт "БелаПАН" Вся Беловежская пуща, расположенная на территории Беларуси и Польши, получит статус заповедного леса

Вся Беловежская пуща, расположенная на территории Беларуси и Польши, получит статус заповедного леса. Об этом сообщил генеральный директор белорусского Национального парка "Беловежская пуща" Николай Бамбиза 23 сентября на пресс-конференции в Минске.

Беловежская пуща имеет режим заповедника на территории Беларуси (167 тыс. га) и на части польской территории (10,2 тыс. га). В Польше находятся 62 тыс. га лесов Беловежской пущи. На 50 тыс. га, которые не входят в заповедную зону, создан обыкновенный лесхоз, где ведутся рубки деревьев.

Как сообщил Бамбиза, в ближайшее время по требованию Совета Европы Польша объявит всю свою территорию Беловежской пущи национальным парком. Сейчас европейские эксперты проводят компенсационные выплаты местному населению этой страны, чтобы оно освободило заповедные территории. За основу модели сохранения заповедного леса будет взята система, разработанная белорусской стороной, отметил чиновник.

Что касается рубки деревьев на белорусской территории пущи, то с 2001 года здесь проводился комплекс мероприятий по борьбе с короедом-типографом — зараженные деревья необходимо было вырубить. Однако, по его словам, уже через 10—15 лет в заповедном лесу не останется следов от проведенных рубок.

Как заявил Бамбиза, в национальном парке сегодня "нет проблем", а вопросы, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, находятся на контроле Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Академии наук, ряда других учреждений, правительства и государства. Они согласовываются и решаются в рабочем порядке, сказал Бамбиза.

Анастасия Янушевская
23.09.2009 Интернет-сайт "Второй национальный телеканал" Беловежская пуща вскоре станет единым национальным парком

Присоединиться к такому статусу собирается Польша.

Сейчас в соседнем государстве только шестая часть заповедного леса считается заповедником. Остальная территория пока не охраняется государством. Возможно, парк будет объявлен единым к 600-летию Беловежской пущи – празднование юбилея пройдёт в октябре. С белорусской стороны пуща занимает более 160 тысяч гектаров. Ежегодно национальный парк посещают тысячи иностранцев. Чтобы массовый туризм не повредил экологии, вскоре Беловежская пуща будет окружена условным «кольцом», застройка и любые другие работы внутри которого будут запрещены.

Николай Бамбиза, генеральный директор Национального парка «Беловежская пуща»: «Будет социально-экологическое кольцо сделано вокруг пущи. Пуща сейчас на слуху. Есть желание вложить инвестиции, кто-то хочет – в заповедник. Поэтому будет подведена черта, дальше которой нельзя будет проникать капиталу».

(Посмотреть видеорепортаж можно, скачав файл отсюда)
23.09.2009 Интернет-сайт "Радыё Рацыя" Дранчук: Пушчу вынішчаюць

У Беларусі скончылася падрыхтоýка да святкавання 600-годдзя Белавежскай пушчы. План мерапрыемстваý у шасці дзясятках кірункаý зацвердзіý беларускі ýрад летась у сакавіку.

Прымаць падноýленую пушчу будзе ýласна Аляксандр Лукашэнка 3-га кастрычніка. Напярэдадні праверкі 23 верасня прадстаýнікі розных міністэрстваý ды кіраýніцтва нацыянальнага парку паведамілі журналістам пра зробленую працу. Як запэýніý генеральны дырэктар запаведніку Мікалай Бамбіза – на сёння праблемаý у Белавежскай пушчы няма. Наш карэспандэнт выслухаý афіцыйны і альтэрнатыýны погляд, каб зразумець ці так гэта на самой справе.

Эколаг Валер Дранчук знаёмы з дырэктарам Нацыянальнага парку "Белавежская пушча" Мікалаем Бамбізам толькі завочна. Хоць інтарэс у абодвух нібы адзін, сустрэцца яны аніяк не могуць. Больш за тое, як сцвярджае аýтар кнігі «Белавежская пушча. Рэзалюцыя SOS» для кіраýніцтва нацыянальнага парку – ён асоба непажаданая. Пры канцы жніýня падчас пленэру "Белавежа-600" яго фактычна выдварылі з тэрыторыі Пушчы.

Дранчук: Мяне адсачылі і самым прымусовым чынам змусілі пакінуць Белавежскую пушчу. Была нават пагоня, мяне дагнала ахова пушчы і паставіла такі ýльтыматум. Гэта лішні раз сведчыць, што Белавежская пушча – несвабодная для альтэрнатыýнай думкі.

Бамбіза: Калі вам сказаць праýду, то ý Белавежскай пушчы праблемаý няма, а пытанні, якія паýстаюць у працэсе працы, знаходзяцца на кантролю міністэрстваý, Акадэміі навук, ураду і кіраýніка дзяржавы.

А гэта словы кіраýніка парку "Белавежская пушча" Мікалая Бамбізы, сказаныя 23 верасня журналістам. Валера Дранчука дзівіць тое, што афіцыйныя асобы не лічаць за праблему наяýнасць лесапілкі ý Камянюках - цэнтральнай сядзібе парку.

Дранчук: Лесапілка, набытая ý 1999 годзе ý нямецкага прадпрымальніка, пераýтварылася практычна ý лесаперапрацоýчае прадпрыемства. Яна павінна быць выкінутая з пушчы. Туды загружаецца жывое дрэва, цудоýнае дрэва. За мяжу ідзе магутны экспарт, з нашай драýніны робяць цудоýную мэблю ý іншых краінах. І я бачыý гэтыя пнёвыя краявіды, дык пра што можа, калі не пра гэтую праблему.

Бамбіза: Гэта не з’яýляецца сакрэтам – з 2001 году на тэрыторыі пушчы правадзіýся комплекс мерапрыемстваý па барацьбе з караедам-ціпографам. Адзіны сродак, які рэкамендаваны навукай і практыкай – вырубка дрэваý. Не перажывайце за гэтыя пні – праз 10-15 год іх бачна не будзе.

Дранчук: Пра гэту праблему даýно вядзецца спрэчка, на жаль, не дыялог, а менавіта спрэчка. Бамбіза кажа адно за чыстымі сталамі на канферэнцыях, а грамадскасць настойвае на пераглядзе такога падыходу. Вырубка можа быць, але яна павінна адбывацца не так навідавоку і павінна быць мінімізавана. У Пушчы гэта не тое, што мінімізавана, а дзейнічае штодня. Якім жа дрэвам запаýняецца тая лесапілка.

Яшчэ восем год таму, калі Мікалай Бамбіза быý толькі-толькі прызначаным на пасаду кіраýніка нацыянальнага парку "Белавежская пушча", там пабывала камісія з эколагаý і спецыялістаý, якая прыйшла да высновы, што адміністрацыя пушчы груба парушае законы, праводзячы гэтыя вырубкі нібы з санітарных прычынаý. У гэтым заключэнні вялося, што акрамя вырубкі ý барацьбе з тымі караедамі нічога не робіцца, хоць спосабаý вядома шмат. Вырубку жывых дрэваý навукоýцы параілі спыніць. Як бачна са слоý, як незалежнага эколага Валерыя Дранчука, так і са слоý Мікалая Бамбізы, з таго часу нічога не змянілася – пушчу працягваюць секчы.

Сяргей Будкін
23.09.2009 Интернет-сайт "БелаПАН" Николай Бамбиза: Беловежская пуща сейчас на слуху — много желающих разместить здесь инвестиции

23 сентября в Минске состоялась пресс-конференция, посвященная 600-летию Беловежской пущи.

Генеральный директор национального парка "Беловежская пуща" Николай Бамбиза сообщил, что вокруг заповедника создано "социально-экологическое кольцо". "Пуща сейчас на слуху, — подчеркнул он, — много желающих разместить здесь инвестиции. Будет подведена черта, дальше которой нельзя будет проникать капиталу. А окраины Беловежской пущи надо развивать, потому что есть спрос, и надо создавать людям условия".

Заместитель управляющего делами президента Беларуси Александр Романовский сообщил, что за время подготовки к юбилею в национальном парке был создан ряд новых объектов. Это, прежде всего, Музей природы Беловежской пущи; если раньше его площадь составляла около 750 кв. м, то сейчас — 1.500 кв. м. "По мнению ученых, которые недавно посетили пущу, — сказал Романовский, — это будет своего рода национальный экологический музей с большим представлением экспозиций. Кроме музея, в преддверии юбилея была сдана гостиница на 40 мест с бассейном, баром и рестораном, полностью реконструирован ресторанный комплекс".

Сегодня национальный парк может одновременно принять в своих гостиницах до 250 человек. В прошлом году Беловежскую пущу посетили около 280 тыс. человек, а это в 2—2,5 раза больше, чем два года назад.

Романовский подчеркнул, что в 2003 году по прямому поручению главы государства было организовано и сегодня успешно функционирует белорусское поместье Деда Мороза. По его мнению, "пройдет короткий период времени, и мы оценим все то, что сделано в Беловежской пуще".
23.09.2009 Интернет-сайт "TUT.BY" Вокруг Беловежской пущи будет создано социально-экологическое кольцо

Вокруг национального парка "Беловежская пуща" будет создано социально-экологическое кольцо. Об этом сообщил генеральный директор белорусского Национального парка "Беловежская пуща" Николай Бамбиза 23 сентября на пресс-конференции в Минске.

По его словам, предложение о создании такого кольца поступило от главы государства, и в настоящее время вопрос прорабатывается.

Вокруг Беловежской пущи, в частности, предполагается построить гостиницы, рестораны, кемпинги и другие объекты сервиса. Это планируется выполнить за счет инвестиций от частных лиц.

Ожидается, что создание социально-экологического кольца позволит развивать туризм на окраинах Беловежской пущи. "От того, что мы будем показывать людям заповедные территории, хуже не станет, люди будут знать, по крайней мере, куда уходят их налоги", - сказал Бамбиза.

По его словам, Беловежская пуща пользуется все большим спросом у туристов. В 2008 году национальный парк посетило 180 тыс. человек. Это в 2-2,5 раза больше, чем было несколько лет назад.

Как утверждает Бамбиза, туристы не оказывают никакого воздействия на природу Беловежской пущи. Они посещают лишь 2-3% реликтового леса и передвигаются по заповедным территориям только по специально отведенным туристическим тропам.

Бамбиза рассчитывает, что Беловежскую пущу будет посещать больше иностранных туристов. Так, в ходе недавних переговоров в Польше между представителями природоохранных ведомств двух стран было решено, что польская сторона будет оказывать содействие белорусской в организации передвижения туристов через упрощенный пограничный переход между двумя частями реликтового леса.

Анастасия Янушевская, БелаПАН
23.09.2009 Интернет-сайт "БЕЛТА" Беловежская пуща преобразилась к торжествам в честь ее 600-летия

Беловежская пуща преобразилась к торжествам в честь 600-летия установления заповедного режима. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель управляющего делами Президента Беларуси Александр Романовский, передает корреспондент БЕЛТА.

На территории Беловежской пущи появились новые и реконструированы старые объекты. К примеру, вдвое увеличена площадь музея природы - до 1,5 тыс.кв.м, не так давно сдана новая гостиница на 40 мест с бассейном, баром и рестораном. Также проведена полная реконструкция поселка Каменюки, заменена система тепло- и водоснабжения. Приведены в порядок и местные дороги. В настоящее время Беловежская пуща может разместить на ночлег 250 человек. Столько же посадочных мест в ресторанах национального парка.

Александр Романовский отметил, что дальнейшее благоустройство Беловежской пущи будет продолжено и после празднования ее 600-летия.

Беловежская пуща - один из старейших заповедников в мире. Первые письменные упоминания в Ипатьевской летописи о лесах, расположенных в районе современной Беловежской пущи, относятся к 983 году. С 1409 года в польских и литовских грамотах пущу стали называть Беловежской. Заповедником она стала в декабре 1409 года незадолго до Грюнвальдской битвы. Особый статус пуща получила в связи с тем, что в ней заготавливалось мясо для войск Великого княжества Литовского, также здесь любили поохотиться великие князья Витовт и Ягайло. Чтобы в богатый дичью лес не ходили посторонние, в заповеднике была введена пропускная система.

В 1992 году решением ЮНЕСКО Беловежская пуща включена в Список Всемирного культурного и природного наследия, в 1993 году ей присвоен статус биосферного заповедника, а в 1998-м - статус ключевой орнитологической территории международного значения. Сейчас протяженность национального парка с севера на юг составляет более 60 км, а с запада на восток - от 10 до 50 км. Около 20% площади Беловежской пущи - заповедная зона, где запрещена какая-либо деятельность человека.

Андрей Асфура
23.09.2009 Интернет-сайт "Белтелерадиокомпания" Артисты из Беларуси, России, Литвы и Польши примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 600-летию Беловежской пущи

Праздничная программа включает три концерта - в честь открытия, концерт дружбы и гала-концерт. Также к юбилею Беловежской пущи было подготовлено два тематических фильма, издано несколько книг и выпущен мультимедийный диск, в котором собрана полезная информация об истории и современном состоянии национального парка.
23.09.2009 Интернет-сайт "Министерство информации Республики Беларусь" Осеннее новоселье. 22-й Московской книжной выставки-ярмарки в новом павильоне № 75 ВВЦ вместе со всеми участниками справили и белорусские экспоненты

2–7 сентября 2009 года прошла 22-я Московская МКВЯ – крупнейший в России книжный форум международного масштаба.

Свыше 800 экспозиций 55 стран-участниц расположились на 24 000 кв. м трех выставочных залов нового современного выставочного павильона № 75. Почетным гостем выставки-ярмарки выступила Индия, ее центральным экспонентом – такой статус ММКВЯ ввела впервые – была Болгария. Выставка продемонстрировала 180 тысяч изданий на десятках языков мира.

Национальный стенд Республики Беларусь на 22-й ММКВЯ занимал выставочную площадь 32 кв. м и продемонстрировал свыше 1000 наименований книжных изданий широкого тематического спектра: учебных, научных и научно-популярных, справочных, энциклопедических, литературно-художественных, в том числе детских, духовно-просветительных и др.

В состав экспонентов вошли 12 государственных и негосударственных издательств – «Беларусь», «Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броýкі», «Вышэйшая школа», «Мастацкая літаратура», «Народная асвета», «Белорусская наука», «Пачатковая школа», «Аверсэв», «Книжный дом», издательские центры БГУ и БГЭУ, издательство Белорусского Экзархата, а также РУП «Минская фабрика цветной печати», «Арт-ателье «Кажан». Бесстендовое участие в ярмарке приняли предприятия книжной торговли – «Белкнига», «Бресткнига», «Витебсккнига».

3 сентября т.г. состоялась презентация Национального стенда Республики Беларусь с представлением социально значимых книг белорусских издательств, книг-лауреатов Национального конкурса «Искусство книги», а также VI Международного конкурса «Искусство книги» государств-участников СНГ, в том числе получившей Гран-при этого престижного международного конкурса книги «Напалеон Орда. Шлях да Бацькаýшчыны» («Мастацкая літаратура»). Особое внимание было уделено таким изданиям, как «Энциклопедия Победы» («БелЭн»), книгам, приуроченным к 600-летию установления заповедного режима в Беловежской пуще – альбом «Белорусское диво», фотоальбом «Царские охоты в Беловежской пуще. Страницы истории» («Беларусь»), «Беловежская пуща: 1382–1902» Г.Карцова («Мастацкая літаратура»). В презентации приняли участие представители Посольства Беларуси в России, профильных организаций и ассоциаций, книгоиздательского корпуса России, Украины, а также средств массовой информации.
….

(Далее читайте на странице оригинала)
23.09.2009 Интернет-сайт "Сайт Посольства Республики Беларусь в Российской Федераци" Министерство спорта и туризма Беларуси выступает за упрощение визового режима с ЕС

Министерство спорта и туризма Беларуси выступает за упрощение визового режима для граждан Европейского союза. Об этом сообщил 22 сентября 2009 года на пресс-конференции Министр спорта и туризма Беларуси Олег Качан, передает БЕЛТА.

Министр напомнил, что сейчас прорабатывается вопрос об упрощении визового режима с Литвой на приграничных территориях, которые будут охватывать 50-километровую зону как с одной, так и с другой стороны. По словам руководителя ведомства, второй страной, где будет проведен подобный эксперимент, станет Польша. В этом случае в 50-километровую зону с белоруской стороны попадут такие туристические места, как Беловежская пуща и Августовский канал.

«Мы отработаем безвизовый режим на этих 50-километровых зонах и потом будем инициировать упрощение визового режима для граждан Евросоюза на всей территории Беларуси», – сказал Олег Качан.
22.09.2009 Интернет-сайт "БРСМ Брест" Открытый интеллектуальный турнир Московского района г. Бреста «Кубок Беловежского Зубра», посвященный 600-летию установления заповедного режима в Беловежской пуще

Дата и место проведения: 12:00, 26 сентября 2009г., учреждение образования ГУО «Гимназия №2 г. Бреста» (г. Брест, ул. Московская 332/5)

Организаторами интеллектуального турнира «КУБОК БЕЛОВЕЖСКОГО ЗУБРА» , посвященного 600-летию установления заповедного режима в Беловежской пуще являются: отдел образования администрации Московского района города Бреста, администрация ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща», Брестский городской комитет ОО «БРСМ».

Цели и задачи турнира: развитие молодёжного движения, расширение знаний об истории и современности Беловежской пущи, поиск и утверждение новых форм организации свободного времени детей и подростков, привлечение школьников к интеллектуальным видам деятельности, повышение престижа знаний и образования, выявление интеллектуально одаренных и эрудированных учащихся, распространение методических разработок по интеллектуальным играм.

В турнире принимают участие 10 команд.

Возраст участников турнира - с 14 до 16 лет, состав команды для участия в турнире - 3 человека. Вопросы участникам турнира готовят научные сотрудники Национального парка Беловежская пуща. Турнир проводится по образцу телевизионной версии программы «Своя игра». Командам будут предложены следующие темы: История Беловежской пущи, Растительный мир Беловежской пущи, Животный мир Беловежской пущи, География и туризм, Памятные даты. Турнир состоит из III туров по 30 вопросов в каждом.

Победитель турнира награждается кубком, дипломом отдела образования администрации Московского района г. Бреста, специальным призом администрации ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща», призеры награждаются дипломами и подарками Брестского городского комитета ОО «БРСМ».

Координатор: Иванов В.С. 521-24-65
22.09.2009 Интернет-сайт "Каменецкий районный исполнительный комитет" К 600-летию установления заповедного режима в Беловежской пуще

19 сентября на базе Каменюкской средней экологической школы пройдет республиканская научно-практическая конференция юных экологов по изучению флоры и фауны Беловежской пущи, республиканский экологический фестиваль «Природа Беловежской пущи глазами детей». В мероприятиях примут участие учащиеся учреждений образования республики, педагоги, родители. В рамках фестиваля планируется проведение показательных выступлений агитбригад «Природу нам завещано сберечь», мастер-классов, выставок работ по итогам конкурсов: литературного творчества «Мой заповедный уголок», фотографий «Экологические маршруты национальных парков», экологических плакатов «На страже природы», поделок из природного материала «Природа учит – мы творим». В состав команды Брестской области вошли учащиеся Высоковской средней школы. В программе торжественного открытия научно-практической конференции примет участие образцовый клуб любителей фольклора «Катрынка» Высоковского центра внешкольной работы.

И.И.Нигериш - начальник отдела идеологической работы
21.09.2009 Интернет-сайт "Белпочта" 600 лет заповедности Беловежской пущи

Информационный листок № 28 (354) 21 сентября 2009 г.

3 октября 2009 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь вводит в почтовое обращение блок «600 лет заповедности Беловежской пущи».

Художники Оксана Сузько и Иван Лукин. Печать офсетная, полноцветная. Бумага мелованная, гуммированная. Зуб. греб. 14: 141/4. В блоке 3 марки. Размер марок 40х28 мм. Размер блока 142,2х59,5 мм. Тираж блока 20,0 тыс.
На марках применены элементы защиты.

Историческая справка. Национальный парк «Беловежская пуща» расположен на территории Каменецкого и Пружанского районов Брестской области и Свислочского района Гродненской области. Административный центр национального парка находится в д. Каменюки Каменецкого района. Государственный национальный парк «Беловежская пуща», расположенный на территории Республики Беларусь, представляет собой единый природный комплекс с Беловежским национальным парком Республики Польша. Первые упоминания об огромных непроходимых лесах на территории современной Беловежской пущи встречаются у Геродота (V в. до н.э.), содержатся в Ипатьевской летописи (983 г.). Как охраняемая природная территория, Беловежская пуща известна с конца XIV — начала XV вв., когда Великий князь Ягайло объявил ее заповедной и установил запрет на охоту. В 1588 г. был издан Лесной устав, запрещающий здесь рубку леса.

В 1992 г. решением ЮНЕСКО Государственный национальный парк «Беловежская пуща» включен в Список Всемирного наследия человечества. В 1993 г. ему присвоен статус биосферного заповедника, а в 1997 г. он награжден Дипломом Совета Европы. В 1998 г. Беловежской пуще присвоен статус ключевой орнитологической территории международного значения.

Беловежская пуща — один из старейших заповедников в мире. Осенью 2009 года отмечается 600-летие установления заповедного режима в Беловежской пуще. Эта дата внесена в список памятных дат ЮНЕСКО и свидетельствует о том значении, которое придается сохранению этого древнего леса как у нас в республике, так и в мире в целом.

Блок № 68

№ 796 – Алені (Олени). 1500 руб.;
№ 797 – Зубры (Зубры). 1500 руб.;
№ 798 – Дзікі (Кабаны). 1500 руб.;

В день выхода блока в обращение специальное памятное гашение на конверте «Первый день» будет проводиться в отделении почтовой связи деревни Каменюки Каменецкого района Брестской области и на месте выездной торговли.

Цвет мастики — черный.
Художники спецштемпеля О. Сузько и И. Лукин.
Художник конверта «Первый день» И. Лукин
20.09.2009 Интернет-сайт "Второй национальный телеканал" Беловежская пуща готовится отметить 600-летие установления заповедного режима

Ежегодно это уникальное место посещают сотни тысячи туристов. В Национальном парке, привычном больше к голосам птиц, звучали популярные мелодии. Концерт в честь хозяев леса давали профессиональные музыканты. Лесничим к профессиональному празднику вручили ценные подарки и грамоты.

(Небольшой видеорепортаж о праздновании дня лесника можно посмотреть, скачав файл отсюда)
19.09.2009 Интернет-сайт "МТРК «Мир»" Беларуси зубрам будут выдавать специальные паспорта

Крупнейший национальный парк Беларуси «Беловежская пуща» отметит этой осенью 600-летие. Заповедник невозможно представить без зубров. Нона Нерсесян любовалась могучими животными.

«Беловежская пуща» - самый старый заповедник в Европе. Говорят, что пуща сохранилась до наших дней, потому что здесь обитали зубры. Неслучайно, именно эти могучие животные стали визитной карточкой парка.

Многие едут в «Беловежскую пущу», чтобы посмотреть на зубра - самое редкое животное в Европе. Однако первого зубра можно увидеть уже на границе с Брестской областью. Правда, он стальной и высотой почти в 27 метров. Зубр возле дороги указывает направление к пуще и еще раз напоминает, что он - символ Беларуси.

Но не всегда в пуще было много зубров. Первая и Вторая мировые войны, раздел пущи на белорусскую и польскую части сократили количество этих животных. После войны на белорусской территории пущи оставалось только 15 зубров. Так, в 1946 году решили построить новый зубропитомник и перевезли туда из Польши несколько зубров.

«Первых 7 молодых зубров выпустили на свободу в 1953 году. Потом за ними ежегодно наблюдали, и, увидев, что они прижились, в 1966 году на свободу выпустили всех зубров», - рассказал старший научный сотрудник национального парка «Беловежская пуща» Алексей Буневич.

Зубры на свободе освоились, сами стали искать себе еду. Хотя в пуще животных подкармливают свеклой, сеном, но только зимой - на территории заповедника для них построили кормушки. Ученые говорят, что, несмотря на громадные размеры и большие рога, зубр – животное осторожное. Подходить к стаду надо очень медленно, чтобы не спугнуть. А еще это самый свободолюбивый зверь, ни один зубр до сих пор не поддался дрессировке в цирке, хотя попытки были.

«Это свободный, независимый зверь, который знает себе цену и знает, что в белорусских лесах у него нет врагов», - сказал генеральный директор национального парка «Беловежская пуща» Николай Бамбиза.

Живут зубры не более 23 лет. Кстати, в Беларуси этим животным решили выдавать специальные паспорта. В нем укажут место рождения, год, кто родители и генетические параметры. После этого популяцию животных разделят на несколько частей, в которых самцы и самки не будут состоять в близком родстве и они смогут дать богатое и здоровое потомство.
18.09.2009 Интернет-сайт "Второй национальный телеканал(ОНТ) " Видео: «Беловежская пуща: история, природа, туризм» (научная конференция)

В преддверии шестивекового юбилея в главном национальном парке Беларуси собрались ученые из разных стран.

Интерес к Беловежской пуще постоянно растёт. Есть ещё много нераскрытых и недописанных страниц, как в истории, так и в географии. К примеру, пуща продолжает прирастать территориями, каждая из которых уникальна своими особенностями. Заповедник займёт больше места не только по обе стороны границы, но и в списке всемирного наследия.

Речь не идёт об исключении из списка ЮНЕСКО, а наоборот – об упрочении позиций. Есть идея в будущем номинировать биосферный заповедник, как единый трансграничный объект европейского уровня. Свои предложения, как наиболее достойно представить наше природное богатство мировой общественности и при этом сберечь флору и фауну, в течение нескольких дней выскажут учёные со всей Европы.

(Видеорепортаж можно посмотреть, скачав файл отсюда)
18.09.2009 Газета "Вечерний Брест" Шипы и розы

Фото Николая Шума
Красавицы всего мира, приехавшие в Беларусь для участия в конкурсе «Мисс Интер-кОНТиненталь-2009» и совершающие путешествие по стране, отметились на Брестчине. В среду по пути из Гродно они остановились в Пружанах, вызвав живейший интерес у жителей всех возрастов, а в 15.20 их уже принимал Каменец. Два автобуса с девушками и сопровождающими подкатили прямо к Каменецкой башне, где их уже ждали вооруженные мечами люди. К восторгу красавиц, у стен древней башни развернулось сражение рыцарей. После показательного турнира рыцари преподнесли каждой из прекрасных дам по розе на длинном стебле. Многие из дам тут же передарили цветы детворе, облепившей склон у башни. Автографов тоже не жалели: счастливчикам из числа публики достались даже фотографии некоторых красавиц.

Из Каменца «мисс» отбыли в поселок Беловежский, где их ждал фуршет и концерт художественной самодеятельности, а оттуда — в Беловежскую пущу. Вечером девушкам показали поместье Деда Мороза во всем его иллюминационном великолепии, а ужин (с учетом гастрономических пристрастий каждой) был устроен на гостевой поляне. Ночевали красавицы в новой пущанской гостинице. Утром их отвезли к вольерам, где многие впервые в жизни увидели зубров. Около 10 часов автобусы с очаровательными гостьями покинули пущу, чтобы направиться в сторону Гомеля.

Елена Трибулева
17.09.2009 Интернет-сайт "Интерфакс-Запад" Компания velcom улучшила покрытие территории Беловежской пущи

Компания velcom улучшила покрытие территории одного из старейших заповедников Европы - национального парка "Беловежская пуща" - благодаря установке новых базовых станций и оборудования.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в отделе корпоративных коммуникаций компании, "новые башни связи расположены в населенных пунктах Тиховоля Свислочского района Гродненской области, Пепелево и Гвоздь-2 Каменецкого района Брестской области".

.....
(Далее читайте по адресу оригинала)
16.09.2009 Газета "Народная Газета", № 175 Общее достояние

600-летие введения в Беловежской пуще охранного режима широко отмечается не только в Беларуси, но и в Польше, на территории которой находится часть древнего леса.

Юбилейные мероприятия в соседней стране прошли 11—12 сентября, главным из них стала международная научная конференция в Беловежском национальном парке. В этих мероприятиях приняли участие и представители Беларуси, в том числе министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимир Цалко, который выступил на открытии международной конференции.

— Для всей планеты Беловежская пуща — это объект всемирного наследия, а для наших двух государств она еще и общенациональный символ, сохранение которого входит в число приоритетных государственных задач Польши и Беларуси, — отметил Владимир Цалко. — Мы считаем, что объявление ЮНЕСКО 2009 года Годом Беловежской пущи — не только дань уважения одному из самых титулованных заповедников в мире, но и признание вклада многих поколений людей наших стран в сохранение мирового природного наследия. Сегодня доподлинно не известно, сколько лет на самом деле Беловежской пуще, однако мы точно знаем, что на протяжении веков она была и остается знаменита своей уникальностью, величием и небывалой природной щедростью. История свидетельствует о том, что многие сотни лет пуща была местом, достойным только королей, князей и царских особ, это во многом позволило сохранить ей свой первозданный облик. Вместе с тем эта территория известна не только охотой высокопоставленных персон. С незапамятных времен здесь установились строгие правила охраны диких зверей.

Много исторических периодов было у Беловежской пущи, и многие видные деятели приложили свои усилия для ее сохранения. Например, когда в XVI веке был издан Лесной устав, запрещающий рубку даже сухостойного леса без личного разрешения польского короля Сигизмунда Августа. И когда в XIX веке вышел указ о заповедности пущи и сохранении зубров, а через 90 лет последовало распоряжение, что пуща должна сохранить характер первобытного леса.

— Я уверен, что в свою очередь наши народы общими усилиями смогут сохранить и донести до своих потомков такой же уникальный уголок природы, каким он достался нам от предков, — подчеркнул Владимир Цалко. — И то, что наш национальный парк представляет собой единый природный комплекс с Беловежским национальным парком Польши, всегда будет фактором, объединяющим нас. Однако мы прекрасно понимаем, что в дальнейшем сохранение таких значимых природных памятников мирового масштаба возможно только при условии формирования единого экологического пространства и единой экологической культуры между странами. Ведь мы пьем воду из одних подземных источников, дышим одним воздухом и ловим рыбу в одних реках с нашими соседями. По словам министра, новый этап в мировом освоении природных ресурсов требует от нас новых методов и подходов к охране и воспроизводству живой природы, а также создания трансграничных охраняемых территорий и развития системы возмещения вреда, наносимого природе. Природоохранная политика Республики Беларусь прежде всего направлена на создание эффективной модели устойчивого управления охраняемыми территориями. Наша страна выступает за налаживание на международном уровне системы восстановления природных ресурсов и сближения экологических нормативов и стандартов. Беларусь активно участвует в процессе формирования национальной и европейской экологической сети с учетом мировых и общеевропейских подходов.

— Хотелось бы отметить также большую работу, которая проводится в настоящее время совместно с Министерством охраны окружающей среды Республики Польша и ЮНЕСКО по созданию трансграничной особо охраняемой природной территории — биосферного резервата “Западное Полесье”, — сказал Владимир ЦАЛКО. — Я полагаю, что данная работа имеет большое значение для развития сотрудничества между нашими странами в области сохранения и рационального использования биологического разнообразия. Чем плотнее будет наше взаимодействие в деле охраны окружающей среды, создания сети особо охраняемых природных территорий и решения проблем сохранения биологического разнообразия, тем существеннее будет наш совместный вклад в приумножение природного достояния всей Европы.

Как сообщила пресс-секретарь Минприроды Елена Пенязь, по итогам визита Владимира Цалко в Республику Польша было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. С 2002 года, когда утратило силу Соглашение между Государственным комитетом Республики Беларусь по экологии и Министерством охраны окружающей среды, природных ресурсов и лесного хозяйства Республики Польша о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, контакты в природоохранной сфере между двумя странами заметно сократились.

— Мы придаем большое значение заключению и последующей реализации таких двусторонних соглашений с государствами, являющимися нашими соседями и имеющими с нами общие природные объекты и территории, — заявил Владимир Цалко. — Тем более что протяженность границы с Польшей составляет более 10 процентов всей государственной границы Республики Беларусь.

Именно наличие двусторонних международных договоров между странами позволяет цивилизованно, с учетом норм международного права эффективно решать вопросы сотрудничества, способствовать развитию нормативной правовой базы, привлечению новых технологий и передового опыта, проводить совместные встречи, семинары по ознакомлению с научными и практическими достижениями в области рационального использования и охраны природных ресурсов, осуществлять совместную проектную деятельность в этой сфере.

В Беларуси юбилейные мероприятия начнутся уже на этой неделе. 18 сентября в национальном парке пройдет международная научно-практическая конференция “Беловежская пуща: история, природа, туризм”. Представители разных стран обсудят на ней вопросы дальнейшего развития этого уникального природного объекта и его сохранения. А 3 октября большой праздник соберет здесь около 5 тысяч человек. Приглашено много гостей из России, Украины, Литвы, Латвии, Польши. Подготовлена разнообразная культурная и экскурсионная программа, развернутся торговые ряды. Ожидается, что на торжества приедут авторы знаменитой песни “Беловежская пуща” композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов. Главные мероприятия состоятся на знаменитой Царской поляне.

Виктор КУКЛОВ
16.09.2009 Газета "Народная Газета", № 175 Послание потомкам

К 600-летию введения в Беловежской пуще охранного режима выпущен уникальный фотоальбом

Пять килограммов веса, 600 страниц уникальных фотографий, нигде до сих пор не опубликованные исторические документы, карты, легенды и лирические отступления, позолоченные страницы, переплет из белой кожи — результат многодневного труда десятков лучших мастеров книгопечатания Беларуси. Уникальный фотоальбом “Земля силы. Беловежская пуща” венчает созвездие из десяти издательских проектов, выход которых в свет был приурочен к 600-летию введения охранного режима в Беловежской пуще. Энциклопедией знаменитого национального парка и посланием в будущее назвали фотоальбом специалисты. Его выпустило издательство “Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки” при поддержке Управления делами Президента. Отпечатан он в Белорусском доме печати, а руководителем проекта стала первый заместитель министра информации Беларуси Лилия Ананич.

Альбом начинается со снимков шириной более чем полметра. Через фотодокументы переданы как трагические эпизоды, так и годы величия в истории заповедного края. Каждая глава книги посвящена отдельному этапу в истории пущи. В издание вошли 12 из многочисленных легенд Беловежской пущи, собранных Вячеславом Семаковым, а иллюстрации к ним создал известный художник Сергей Волков. Кстати, эти легенды были изданы и отдельной книгой, сопутствующей фотоальбому.

Большое количество документального материала предоставил Институт истории Национальной академии наук. Среди тысяч письменных источников раннего средневековья ученые нашли в архиве Львова документ, удостоверяющий правильность отсчета установления охранного режима в пуще — с 1409 года. Кроме того, на территории национального парка были открыты стоянки первобытного человека, возраст которых составляет 7—12 тысяч лет.

Основная часть фотоальбома — оригинальные, высокохудожественные фотографии, отражающие богатство флоры и фауны древнего леса. На них отмечены ценные породы деревьев и уникальные виды растений. Художественное оформление книги завораживает. Помимо рисунков и фотоиллюстраций в нее включены каллиграфические тексты “Песни про зубра” Николая Гусовского и Ипатьевской летописи. Органичным дополнением стали произведения классиков белорусской литературы и современных авторов. Тираж фотоальбома небольшой — 4 тысячи экземпляров, причем половина издана на белорусском и английском языках, а половина — на белорусском и русском. По словам заместителя управляющего делами Президента Александра Романовского, при необходимости будет напечатано второе издание. Стоимость уникального альбома составит 300—340 тысяч рублей.

Кстати
И это все о ней!


Сентябрьский номер журнала “Родная прырода” (издатель — “Народная газета”) тоже приурочен к 600-летию введения охранного режима в Беловежской пуще. Большинство материалов посвящено именно этому уникальному уголку природы, сохранившемуся в центре Европы. Не пропустите!

Алёна ЯСКО
14.09.2009 Интернет-сайт "БЕЛТА" Беларусь и Польша заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в экологической сфере

Беларусь и Польша заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Документ подписан в ходе участия министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Владимира Цалко в международной конференции "Наследие обязывает - 600 лет на защите Беловежской пущи", которая проходила 11-12 сентября в Польше.

В пресс-службе отметили, что с 2002 года, когда утратило силу соглашение между Государственным комитетом Беларуси по экологии и Министерством охраны окружающей среды, природных ресурсов и лесного хозяйства Польши о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, контакты в природоохранной сфере между двумя странами заметно ослабли. "Мы придаем большое значение заключению и последующей реализации двусторонних соглашений в экологической сфере с государствами-соседями Беларуси, имеющими с нашей страной общие природные объекты и территории, - сказали в Минприроды. - Тем более что протяженность границы с Польшей составляет более 10% всей государственной границы Беларуси".

Наличие двусторонних международных договоров между странами позволяет цивилизованно, с учетом норм международного права, эффективно решать вопросы сотрудничества, способствовать развитию нормативной правовой базы, привлечению новых технологий и передового опыта, проводить совместные встречи, семинары по ознакомлению с научными и практическими достижениями в области рационального использования и охраны природных ресурсов, осуществлять совместную проектную деятельность в этой сфере.

Ольга Белявская
14.09.2009 Интернет-сайт "Wildlife.by" Беларусь и Польша возобновили партнерство в природоохранной сфере

Соглашение между Правительствами Республики Беларусь и Республики Польша о сотрудничестве в области охраны окружающей среды стало итогом двухдневного визита министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Владимира Цалко в Польшу на празднование 600-й годовщины Беловежской пущи. Подписание этого документа придало новый импульс двухсторонним отношениям в природоохранной сфере. Дело в том, что с тех пор, как в 2002 г. утратило силу Соглашение между Государственным Комитетом Республики Беларусь по экологии и Министерством охраны окружающей среды, природных ресурсов и лесного хозяйства Республики Польша о сотрудничестве в природоохранной области, международных договоров в данном направлении больше не заключалось. Хотя белорусско-польское партнерство в области охраны окружающей среды на протяжении длительного периода времени развивалось достаточно эффективно, и белорусы всегда были заинтересованы в его продолжении.

Как отметила в разговоре с корреспондентом www.wildlife.by пресс-секретарь Минприроды Елена Пенязь, приостановка в совместной деятельности во многом была вызвана состоянием договорно-правовой базы в данной области.

«Мы придаем большое значение заключению и последующей реализации таких двусторонних соглашений с государствами, являющимися нашими соседями и имеющими с нами общие природные объекты и территории. Тем более, что протяженность границы с Польшей составляет более 10% всей государственной границы Беларуси, - говорит Елена Пенязь. - Именно наличие двусторонних договоров между странами позволяет цивилизованно и эффективно с учетом норм международного права решать вопросы сотрудничества, способствовать развитию нормативной правовой базы, привлечению новых технологий и передового опыта, проводить регулярные встречи, семинары по ознакомлению с научными и практическими достижениями в области рационального использования и охраны природных ресурсов, осуществлять совместную проектную деятельность в этой сфере».

В рамках своего двухдневного визита в Польшу министр природных ресурсов Беларуси Владимир Цалко принял участие в Международной конференции «Наследие обязывает – 600 лет на защите Беловежской пущи», прошедшей в штаб-квартире Беловежского национального парка 11-12 сентября.

Елена САДОВСКАЯ
14.09.2009 Интернет-газета "Время Союза" Фотоальбом «Земля силы. Беловежская пуща» стал самым крупным заказом за всю историю Белорусского Дома печати

Как сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» генеральный директор РУП «Белорусский Дом печати» Роман Олейник, тираж книги, изданной к 600-летию установления заповедного режима в Беловежской пуще, составит 4 тысячи экземпляров. Две тысячи планируется издать в белорусско-русском варианте, еще две - в белорусско-английском.

У книги нестандартный формат: 330 на 330 миллиметров, и приличный вес (почти 5 килограммов), поэтому некоторые операции, в частности усиление обложечных креплений, приходилось выполнять вручную.

Непосредственно к юбилейной дате изданы 400 экземпляров фотоальбома. По словам Романа Олейника, весь тираж будет отпечатан к концу октября - началу ноября текущего года.

Фотоальбом «Земля силы. Беловежская пуща» охватывает историю заповедника с момента появления на этой территории первых людей до современности.

ИА "Минск-Новости" www.minsknews.by
14.09.2009 Интернет-сайт "МТРК «Мир»" Посвященный 600-летию Беловежской пущи фотоальбом издан в Беларуси

К 600-летию одного из самых знаменитых заповедников Европы в Беларуси издан уникальный фотоальбом «Земля силы. Беловежская пуща». Книга охватывает историю Беловежской пущи с момента появления на ее территории первых людей и до современности. Одной из первых полистать фотоальбом удалось нашему минскому собкору Елене Шкребневой.

Надо отметить, что к этому моменту уже выпущено порядка десяти различных изданий, посвященных юбилею Беловежской пущи, но данная энциклопедия - особенная, считает заместитель управляющего делами президента Беларуси Александр Романовский.

«Это исторический, культурный, природоохранный фотоальбом. Своеобразная кульминация всех прошлых публикаций. Мы рассчитываем, что этот альбом займет достойное место в информационном поле не только Беларуси, но и всего мира», - отметил он.

Основная часть фотоальбома - это, конечно, фотографии: неповторимые, высокохудожественные, отражающие богатство флоры и фауны пущи. На них отмечены ценные породы деревьев и уникальные виды растений. Фотографии детализированы, сфокусированы на представителях отдельных видов животного мира. Фотограф Петр Кострома не только предоставил уникальную фотохронику пущи, но и непосредственно поучаствовал в подготовке книги.

Директор издательства «Белорусская энциклопедия» Татьяна Белова рассказывает: «С Петром Васильевичем Костромой мы два года назад обсуждали этот альбом, планировали, каким он будет. Именно он первый из фотокорреспондентов совершал «десанты» в Беловежскую пущу».

Издание включает 600 страниц и весит 5 килограммов. Книга вышла тиражом 4 тысячи экземпляров, половина которого на белорусском и английском языках, половина - на белорусском и русском. Стоимость уникальной энциклопедии - около 300 тысяч рублей, это более 100 долларов.
11.09.2009 Интернет-сайт "Naviny.by" Эколог Георгий Козулько призывает расширить заповедную зону Беловежской пущи

Бывший заместитель директора по научно-исследовательской работе национального парка "Беловежская пуща", эколог Георгий Козулько призывает расширить заповедную зону на всю историческую часть пущи, пишет БелаПАН. Соответствующее обращение к национальной и международной общественности эколог распространил накануне празднования 600-летия установления заповедного режима национального парка.

В обращении говорится, что Беловежская пуща "медленно умирает, становится обыкновенным лесом". И происходит это "по вине людей, которым история доверила сохранять и управлять этим лесом, а также из-за безразличного отношения общества в целом", считает Козулько.

В числе последних нарушений природоохранного режима парка он выделяет широкомасштабные выборочные рубки с 2001 по 2009 годы в старовозрастном элитном лесу. Последние шесть лет внутри пущи проводились гидротехнические работы и реконструкция водоемов, строилась резиденция Деда Мороза и развивался массовый туризм. С 2007 года на охраняемой территории Пашуковского лесничества площадью около 3 тыс. га строился охотничий вольер.

Эколог отмечает, что к празднованию 600-летия установления заповедного режима в Беловежской пуще полностью обновили инфраструктуру. Однако, по его мнению, радикальные изменения пока только внешние. Внутренне в Беловежской пуще почти ничего не изменилось. Более того, "всячески блокируется" общественный контроль за деятельностью администрации природоохранного учреждения. В Беловежской пуще "установлен режим закрытости и секретности, порой не ниже, чем на военном объекте": невозможно получить обычную экологическую информацию, заявляет Козулько.

Эколог предлагает пересмотреть политику управления парком — должны прийти совершенно "иные, духовные, нравственные и моральные люди". "Одновременно необходимо радикально изменить отношение к сохранению Беловежского реликтового леса — перейти от псевдоохраны к истинному заповеданию, как того неотложно требует ситуация и время", — подчеркнул он.

Как заявил заместитель управделами президента Александр Романовский 9 сентября на пресс-конференции в Минске, информация о том, что хозяйственная деятельность в Беловежской пуще проводится в ущерб природоохранным и экологическим нормам, не соответствует действительности.

Дискуссию по этому материалу можно посмотреть на форуме TUT.BY, примечание редактора сайта "БП-21"
11.09.2009 Интернет-сайт "БелаПАН" Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимир Цалко посетит с визитом Польшу

12 сентября министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимир Цалко посетит с визитом Польшу.

Как сообщил БелаПАН начальник отдела международных связей Минприроды Александр Рачевский, одна из целей визита — участие в международной конференции, посвященной празднованию 600-летия установления заповедного режима в Беловежской пуще. Так, накануне визита в Польшу 11 сентября министр посетит национальный парк "Беловежская пуща", где ознакомится с подготовкой к празднованию юбилея. 12 сентября он выступит с докладом на открытии конференции в штаб-квартире Беловежской пущи в Польше. Это мероприятие призвано способствовать распространению знаний о защите заповедного леса, определить направления и формы будущей природоохранной деятельности на его территории. В ходе визита Владимир Цалко встретится с главами природоохранных ведомств Польши и Литвы. Они обсудят ряд вопросов по реализации совместных экологических проектов, а также участие Беларуси в мероприятиях программы ЕС "Восточное партнерство".

В ходе визита будет подписано межправительственное белорусско-польское соглашение в области охраны окружающей среды. По словам Рачевского, документ "поднимет сотрудничество" в природоохранной деятельности между странами на более высокий уровень: до этого оно регулировалось межведомственным документом.

Соглашение расширяет сферу сотрудничества и его формы. Так, новыми направлениями станут взаимодействия в области геологии, изучения и охраны недр, создания особо охраняемых природных территорий, особенно на приграничных территориях, проведения научных исследований. Документ расширяет сотрудничество между странами при проведении оценки воздействия на окружающую среду при строительстве различных объектов, которые могут быть потенциально опасны для природы.

Как отметил Рачевский, Беларусь заинтересована также в изучении польского опыта по нормированию, стандартизации и сертификации в области окружающей среды. Польские стандарты значительно отличаются от белорусских, так как страна входит в ЕС, сказал представитель Минприроды. Кроме того, по его словам, белорусская сторона намерена изучить опыт Польши в области обезвреживания отходов и развития альтернативных источников энергии.

Анастасия Янушевская, БелаПАН.
10.09.2009 Интернет-сайт "Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь" Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Цалко В.Г. примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию юбилея Беловежской пущи, которые пройдут 11-12 сентября 2009 года в Республике Польша

Специализированным учреждением Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 2009 год был объявлен, как «Год 600-й годовщины защиты Беловежской пущи».

С целью популяризации вопросов, связанных с Беловежской пущей и ее охраной, польской стороной запланирован ряд мероприятий, где главным событием определена Международная конференция «Наследие обязывает – 600 лет на защите Беловежской пущи», приуроченной к юбилею Беловежской пущи, которая пройдет 11-12 сентября 2009 года в штаб-квартире Беловежского национального парка (Республика Польша).

Своими целями Конференция ставит укрепление в Европе и мире знаний о защите Беловежской пущи на протяжении шестисотлетней ее истории, определение направлений и форм защиты первобытного леса, чтобы сохранить его для будущих поколений.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Цалко В.Г. выступит на открытии Международной конференции, а также примет участие в переговорах с польской стороной по вопросу подписания межправительственного соглашения в области охраны окружающей среды.
10.09.2009 Интернет-сайт "Отделение Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в г. Мурманске" Эколого-просветительский центр создан в Беловежской пуще

В Беловежской пуще создан эколого-просветительский центр, сообщил 9 сентября на пресс-конференции генеральный директор национального парка "Беловежская пуща" Николай Бамбиза, передает корреспондент БЕЛТА.

В центре расположен новый музей, здание администрации, библиотека, читальный зал. "Сделано все, чтобы обратиться с ходатайством к мировому сообществу о признании этого эколого-просветительского центра центром европейского уровня", – сказал Николай Бамбиза. Подготовлен и план управления Беловежской пущей, он был представлен в Совет Европы и получил одобрение.

В планах национального парка – строительство питомника. Деревья, растущие в обычном лесу, имеют высоту 25-27 м, а беловежские – от 40 до 50 м, рассказал заслуженный лесовод Беларуси.

Как добавил заместитель управляющего делами Президента Беларуси Александр Романовский, пуща будет развиваться по 11 направлениям, но природоохранная и туристическая деятельность будут в центре внимания. В частности, часть земель, ныне заросших бурьяном, планируется использовать как сельхозугодья.

В Беловежской пуще можно производить молочные продукты, которые станут брендовыми не только в Беларуси, но и за ее пределами. Но это лишь на тех территориях, где хозяйственная деятельность разрешена. В зоне мирового наследия никакие работы не производятся, подчеркнул Александр Романовский.

Беловежская пуща – один из старейших заповедников в мире. В 1992 году решением ЮНЕСКО она включена в Список всемирного культурного и природного наследия, в 1993 году обрела статус биосферного заповедника, в 1997 году удостоена специального диплома Совета Европы. Осенью нынешнего года белорусская жемчужина отметит 600-летие.
09.09.2009 Интернет-сайт "Naviny.by" Вдобавок к зубрам в Беловежской пуще появится «крупный рогатый скот»

На территории национального парка "Беловежская пуща" планируется развивать сельское хозяйство, сообщил заместитель управляющего делами президента Александр Романовский 9 сентября на пресс-конференции в Минске, — информирует БелаПАН.

По его словам, из 152 тыс. га земель лесного фонда пущи примерно 10 тыс. га можно использовать как сельхозугодия. "Если они заросли бурьяном и всем прочим, то почему мы не должны их поднять и не задействовать для этого людей, которые живут на той территории?" — задался вопросом Романовский.

Он отметил, что на территории Беловежской пущи можно получить экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. Она может быть использована как для угощения туристов, так и для реализации в Беларуси и других странах. Романовский привел в пример молочную продукцию.

"Почему мы не можем содержать крупный рогатый скот, который завтра даст молоко, и будет завод, который получит какой-то беловежский йогурт, беловежский сыр. Это будет реализовываться не только по стране, но и в дальнем зарубежье", — сказал чиновник.
09.09.2009 Служба новостей сайта "БП-21" БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА ДОЛЖНА СТАТЬ ДУХОВНО БЕЛОЙ! Обращение к национальной и международной общественности!

В конце сентября 2009 г. в стране грандиозно празднуется замечательная историческая дата – 600-летие со дня принятия первых природоохранных актов в Беловежской пуще. Или, по-другому говоря, 600-летие охраны Беловежской пущи, как правильно записано поляками. Но никак не 600-летие заповедного режима Пущи, как сформулировано и разрекламировано в Беларуси, потому что само понятие «заповедность» возникло исторически значительно позже. Оно появилось благодаря работам таких великих российских мыслителей и основоположников заповедного дела как В.В. Докучаев, Д.Н. Анучин, Г.О. Кожевников, А.П. Семенов-Тянь-Шанський, В.И. Талиев и других лишь в конце XIX - начале XX веков. А в далеком 1409 году польский король Ягайло (тогда Пуща находилась в его частных владениях) издал указ, в котором охота на крупного зверя отныне дозволялась только ему и его двоюродному брату, литовскому князю Витовту. Остальным разрешалось промышлять мелкую дичь и птицу. Также ограничивались рубка леса и вход в Пущу. С этого события и началось обретение Беловежской пущей охранного статуса, который то снимался, то опять возобновлялся, то периодически менялся. В настоящее время - это национальный парк (с 1991 г.), биосферный заповедник (или, если более точно переводить с английского, биосферный резерват) (с 1993 г.) и Всемирное наследие человечества (с 1992 г.). Но даже сегодня о заповедности и настоящем заповедном режиме Беловежской пущи, к сожалению, пока говорить еще рано.

Тем не менее, благодаря событию 600-летней давности Беловежская пуща получила специальный охранный статус и особое отношение правителей, где они преимущественно отдыхали и охотились. Определенные ограничения и запреты для остальных людей, действовавшие с небольшими перерывами на протяжении 600 лет, сыграли положительную роль – Беловежская пуща дожила до наших дней. Благодаря этому мы можем ею любоваться и сохранять для своих потомков. В то время как другие пущи были вырублены и уничтожены…

Однако неверно думать, что Беловежская пуща на протяжении всех 600 лет сохранялась как уголок первозданной, нетронутой, дикой природы и как уникальный, реликтовый, первобытный, старовозрастной лес, то есть с позиций современного заповедного дела и классической заповедной концепции / науки. Отнюдь нет! Наоборот, Пуща в той или иной форме эксплуатировалась все эти 600 лет, когда меньше, когда больше. По-настоящему в заповедном статусе, как государственный заповедник с соблюдением настоящего заповедного режима, она просуществовала лишь 13 лет (из 600!) – с 1944 по 1957 года, который после этого был реорганизован в Государственное заповедно-охотничье хозяйство (1957 – 1991 гг.).

В результате этого мы получили в наследие вовсе не ту дремучую и первобытную Беловежскую пущу,… Далее текст обращения читайте здесь.
09.09.2009 Служба новостей сайта "БП-21" Полумиллионный посетитель сайта "Беловежская пуща – 21 век"

9 сентября 2009 г. (09.09.09 !) зафиксирован полумиллионный (500 000) посетитель сайта "Беловежская пуща – 21 век". Индикатор посещения сайта находится внизу на главной странице http://bp21.org.by/ru/.

С удовлетворением можно отметить, что посещаемость (=популярность) данного экологического информационного ресурса растет среди интернет-пользователей. Если два года назад сайт посещало 300-400 человек в сутки, то в конце весны этого (2009) года их число выросло до 1000. Напомним, что сто тысячный посетитель был зафиксирован в марте 2006 года, а двухсоттысячный - 1 мая 2007 г. Таким образом, менее, чем за год, сайт посетило более ста тысяч человек. В то время как первая сотня тысяч посетителей была отмечена спустя почти 3 года с момента начала (июнь 2003 г.) работы сайта "БП - 21 век".

За прошедшие годы сайт "БП-21" значительно расширил свою тематику, которая первоначально ограничивалась преимущественно вопросами, связанными с Беловежской пущей. Сегодня здесь периодически размещаются также актуальные новости и публикации по охране заповедной природы Беларуси, польской части Беловежской пущи, а также Украины и России.

Судя по отзывам читателей сайта, важную роль в повышении экологического образования людей играют также материалы, размещенные в разделе "Фотофакт" (http://bp21.org.by/ru/ff/), своего рода экологический учебник, показывающий как нужно сохранять заповедную природу и как нельзя хозяйничать в заповедном лесу. Таким образом, на сегодняшний день сайт "Беловежская пуща – 21 век" содержит около полутора тысяч страниц текста только на русском и белорусском языках и фактически представляет собой энциклопедию Беловежской пущи за последние 10 лет.

Как дополнение к сайту, на русском языке распространяется Информационная электронная рассылка "Беловежская пуща - Голос Первобытного Леса" http://www.rasmas.info/distributiondetails.phtml?did=870&cid=95000 (число постоянных подписчиков рассылки составляет около 150), в которой, кроме основных материалов сайта, включаются последние и наиболее важные экологические новости из России, Украины и стран дальнего зарубежья.

С января 2008 года, с момента появления в сети Живого журнала "Как сохранить планету Земля, цивилизацию, себя", на главной странице сайта для удобства пользователей начали даваться аннотации публикаций и материалов ЖЖ.

Группа Проекта "БП-21 век" также отвечает на вопросы посетителей, высылаемые по электронной почте на адрес сайта или помещаемые на "Форуме" сайта и ведет переписку с людьми, заинтересованными в сохранении Беловежской пущи и других уголков дикой природы.

Мы благодарны всем, кто в эти трудные годы поддерживает нас и бескорыстно помогает нам не только в ведении сайта "БП-21", но и в деле защиты Беловежской пущи и дикой природы в целом.

Материал подготовил Георгий Козулько
09.09.2009 Интернет-сайт "БЕЛТА" Гостями празднования 600-летия Беловежской пущи станут около 5 тыс. человек

Гостями празднования 3 октября 600-летия установления заповедного режима в Беловежской пуще станут около 5 тыс. человек. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель управляющего делами Президента Беларуси Александр Романовский, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беловежскую пущу приедут гости из России, Украины, Литвы, Латвии, Польши. Это будут главы министерств природы, культуры, спорта и туризма, представители СМИ, творческие коллективы, посетители. Только творческий "десант" будет включать не менее 600 человек. Для гостей подготовлена интересная культурная программа, а финальным аккордом большого праздничного концерта станет песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Беловежская пуща". Авторов гимна пуще в этом заповедном краю ждут с трепетом. Центральной площадкой праздника станет Царская поляна.

Для многочисленных гостей пущи организуют экскурсии, на празднике будут работать торговые ряды, представлены художественные промыслы.

Предшествовать большому празднику будет научно-практическая конференция, она пройдет 18 сентября. Представители разных стран обсудят вопросы дальнейшего развития пущи, сохранения этого уникального природного объекта.

Как отметил Александр Романовский, в Беларуси подготовлен план мероприятий по празднованию этого юбилея. Появилось множество публикаций в СМИ, телевизионных программ о белорусской жемчужине. Только книг вышло около 10. Венчает издательские проекты выход в свет уникального фотоальбома - "Земля силы. Беловежская пуща". Пятикилограммовое шестисотстраничное издание вышло тиражом 4 тыс. экземпляров, половина которого на белорусском и английском языках, половина - на белорусском и русском. Эта энциклопедия о Беловежской пуще будет находиться в диппредставительствах Беларуси за рубежом, министерствах и ведомствах, крупнейших библиотеках. Часть тиража планируется реализовывать в самом национальном парке и крупных книжных магазинах Беларуси. Стоимость уникального издания около Br300-340 тыс. Книгу выпустило издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" при поддержке управления делами Президента Беларуси.

Жанна Котлярова
09.09.2009 Интернет-сайт "БЕЛТА" Фотоальбом "Земля силы. Беловежская пуща" стал энциклопедией знаменитого заповедника

Новый фотоальбом "Земля силы. Беловежская пуща" стал энциклопедией знаменитого национального парка благодаря собранному в нем уникальному материалу. Такое мнение высказала сегодня на презентации книги директор издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" Татьяна Белова, передает корреспондент БЕЛТА.

Фотоальбом рассказывает о самом титулованном заповеднике не только в Европе, но и во всем мире. Книга охватывает историю Беловежской пущи с момента ее появления на территории первых людей до современности.

Издание открывают разворотные снимки. Через фотодокументы переданы как трагические эпизоды, так и годы величия в истории заповедного края. Каждая глава книги посвящена очередному этапу в истории пущи. В главах присутствует текстовой документальный материал, карты, лирические вставки и многое другое. В издание вошли 12 из многочисленных легенд Беловежской пущи, собранных Вячеславом Семаковым, каждая из которых может быть изюминкой заповедника. Иллюстрации к легендам создал художник Сергей Волков. Сотрудниками издательства был поднят огромный исторический пласт. Большое количество документального материала предоставил Институт истории Национальной академии наук Беларуси.

Основная часть фотоальбома - это оригинальные, уникальные, неповторимые, высокохудожественные фотографии, отражающие богатство флоры и фауны пущи. На них отмечены ценные породы деревьев и уникальные виды растений с приведением данных по их численности. Фотографии детализированы, сфокусированы на представителях отдельных видов растительного и животного мира заповедника.

Впечатляет и художественное оформление, включающее 13 разворотных страниц каллиграфического текста поэмы "Песня про зубра" Николая Гусовского и Ипатьевской летописи, выполненные Павлом Семченко.

Издание призвано вызывать сильный эмоциональный подъем у читателей и пробудить чувства восхищения и любви к родной земле.

"Эта книга является нашим посланием в будущее. Если в стране состоялись какие-то важные события, но не нашли отражения в энциклопедии, то они могут дойти до потомков в неполном объеме. Поэтому мы постарались собрать в одном издании наиболее подробную и интересную информацию о Беловежской пуще", - рассказала Татьяна Белова.

Проект осуществлен при поддержке управления делами Президента Республики Беларусь, национального парка "Беловежская пуща". Руководитель проекта - Лилия Ананич. Подготовило фотоальбом издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", а отпечатал Белорусский дом печати.

Екатерина Сиделова
09.09.2009 Интернет-сайт "TUT.BY" На территории Беловежской пущи планируется развивать сельское хозяйство

На территории национального парка "Беловежская пуща" планируется развивать сельское хозяйство, сообщил заместитель управляющего делами президента Александр Романовский 9 сентября на пресс-конференции в Минске.

По его словам, из 152 тыс. га земель лесного фонда пущи примерно 10 тыс. га можно использовать как сельхозугодия. "Если они заросли бурьяном и всем прочим, то почему мы не должны их поднять и не задействовать для этого людей, которые живут на той территории?" - задался вопросом Романовский.

Он отметил, что на территории Беловежской пущи можно получить экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. Она может быть использована как для угощения туристов, так и для реализации в Беларуси и других странах. Романовский привел в пример молочную продукцию. "Почему мы не можем содержать крупный рогатый скот, который завтра даст молоко, и будет завод, который получит какой-то беловежский йогурт, беловежский сыр. Это будет реализовываться не только по стране, но и в дальнем зарубежье", - сказал чиновник.

Санитарные рубки леса в национальном парке "Беловежская пуща" будут сведены к минимуму, заявил заместитель управляющего делами президента Александр Романовский 9 сентября на пресс-конференции в Минске.

По его словам, санитарные рубки проводились с начала 2000-х годов, чтобы уничтожить жука-короеда, которым были заражены некоторые деревья. Большой проблемой тогда был усыхающий лес. Лесозаготовки в Беловежской пуще сейчас проводятся на территории экспериментальных лесоохотничьих хозяйств, где разрешена вырубка деревьев (порядка 20 тыс. га леса).

Как отметил Романовский, поскольку имеется сырье, то в Беловежской пуще занимаются и деревообработкой. Однако в связи с уменьшением санитарных рубок это направление не получит развития.

Планируется предпринять шаги по лесовосстановлению. По словам генерального директора парка Николая Бамбизы, в следующем году в Беловежской пуще начнется строительство лесного питомника. В нем будут выращиваться саженцы пущанских дубов и сосен для дальнейшего расселения по территории стран СНГ и Европы. Генетический фонд деревьев пущи лучше, чем на любой территории СНГ и Беларуси, отметил Бамбиза. Среднее дерево в Беларуси достигает в высоту 25-27 метров, в Беловежской пуще - 40-50 метров.

По словам заместителя управделами президента, информация о том, что хозяйственная деятельность в Беловежской пуще происходит в ущерб природоохранным и экологическим нормам, не соответствует действительности. Все фотографии в интернете, которые якобы показывают отрицательные моменты, на самом деле отражают положительные изменения, сказал он.

Как отметил Романовский, приоритетные направления развития национального парка - природоохранная и туристическая деятельность. "Огромная часть наших возможностей - это охота", - сказал он.

По информации Бамбизы, в прошлом году Беловежскую пущу посетило порядка 270 тыс. туристов из 76 стран. В этом году для них начал работать эколого-просветительский центр с новым музеем. Заканчивается строительство ресторана на 250 мест.

Анастасия Янушевская, БелаПАН
09.09.2009 Интернет-сайт "Постоянный Комитет Союзного государства" Белорусские зубры в российском заповеднике

Национальный парк «Беловежская пуща» передал российскому Национальному парку «Орловское полесье» несколько зубров, об этом корреспонде нту www.soyuz.by сообщил генеральный директор ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» Николай Бамбиза. Директор парка рассказал, что это произошло в рамках тесного сотрудничества с российской стороной в вопросах природоохранной деятельности.

Гордость Беларуси – Беловежскую пущу – не только хорошо знают, но и ценят в России. Так, Беловежская пуща стала лауреатом специальной премии Государственной Думы «За сохранение биоразнообразия». Высокий профессионализм Николая Бамбизы отметила и Российская Академия наук, наградив его серебряным крестом за заслуги в деле сохранения природы.

Нужно отметить, что Беловежская пуща помимо того, что включена в список Всемирного наследия человечества, награждена специальным дипломом Совета Европы, который действует до 2012 года. Николай Бамбиза отметил, что сейчас ведутся переговоры о придании этому диплому статуса бессрочного.

Напомним, «Орло вское Полесье» — Национальный парк на северо-западе Орловской об ласти Российской Федерации на территории Знаменского и Хотынецкого районов, в южной части Орловско-Калужского Полесья. Образован парк 9 января 1994 года по инициативе Егора Строева. Общая площадь парка — 84205 га. Гордость парка — стадо зубров (около 50 голов).
08.09.2009 Интернет-сайт "ЭКОПРЕСС" Издательство "Белорусская энциклопедия им. П.Бровки" выпустило фотоальбом "Земля силы. Беловежская пуща"

Издательство "Белорусская Энциклопедия им. П.Бровки" при поддержке Управления делами президента выпустило фотоальбом "Земля силы. Беловежская пуща".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в издательстве, уникальное форматное издание в 600 страниц с оригинальными фотоснимками, опубликованными впервые, посвящено празднованию 600-летия установления заповедного режима в Беловежской пуще.

Отметим, что год 600-летия Беловежской пущи стал Годом родной земли. По мнению издателей, оба эти понятия – белорусская земля и Беловежская пуща – неразделимы.

Презентация издания состоится 9 сентября в Национальном пресс-центре.
03.09.2009 Интернет-сайт "Белорусское информационное агество АФН" Белорусские егеря спасут Европу от нашествия грузин

Госпогранкомитет Беларуси усилил охрану границы со странами ЕС из-за небывалой активности нелегальных мигрантов из Грузии, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-центр Государственного пограничного комитета Беларуси.

"В связи… с гражданами Грузии, которые массово пытаются нелегально попасть в страны Евросоюза, мы усилили охрану границы, в том числе с использованием резервов Госпогранкомитета… На границу перебрасываются специальные подразделения», - сказал представитель Госпогранкомитета.

«В Беловежской пуще, например, налажено взаимодействие с егерями. Большую помощь в задержании нарушителей пограничного законодательства оказывают члены добровольных дружин", - отметил он.

Количество граждан Грузии, желающих нелегально попасть в страны ЕС через границу Беларуси, за последние месяцы возросло более чем в 10 раз. Счет идет на тысячи человек.
02.09.2009 Газета "Советская Белоруссия", № 165 Что такое осень?

Об осеннем отдыхе

Для кого–то осень — плачущее небо под ногами. Для кого–то — День знаний. Для кого–то — унылая пора. Позади изнывающая жара, ночи уже прохладные, хотя днем еще случается даже плюс 25, разумеется. Но легкая желтизна, едва еще коснувшись листвы, придает этим дням особое очарование. Люблю я сентябрь...

И грустить нынче некогда. Брестская афиша первого осеннего месяца богата на яркие события. Целую неделю будет длиться XIV международный театральный фестиваль «Белая Вежа». Потом — чемпионат Европы по академической гребле. А в Кобрине, это в 40 километрах от областного центра, — республиканский фестиваль «Дажынкi». Еще одно знаковое мероприятие — 600 лет заповедному режиму в Беловежской пуще.

«Белая Вежа» — это уже традиция сентября. Наверняка у каждого из нас есть свое собственное восприятие театра. Кто–то ищет под его сводами тепло и понимание, ответы на тысячи волнующих сложных, а зачастую простых и наивных вопросов. Для меня театр — яркий, удивительный мир, целая непознанная вселенная со своими звездами и звездочками, к тайнам которых так хочется прикоснуться. В нынешнем фестивале принимают участие 28 коллективов из 13 стран мира. Что ж, до встречи сентябрьскими вечерами.

Не интересен театр? Тогда занимайте места на трибунах гребного канала. Чемпионат Европы по академической гребле для Бреста, безусловно, событие даже не европейского, а «всемирного» масштаба. Заявлено 800 участников из 30 стран. Но победить должны белорусы. Не верите?

С таким же трепетом, как гребной канал ждет этих соревнований, Кобрин ждет республиканские «Дажынкi». Пару недель назад была в райцентре. Дождливым днем город показался неопрятным. Но выглянуло солнышко — и повеселели дома, улицы можно было переходить, не опасаясь, что какой–нибудь джип обольет водой из лужи. Большая стройка, в которую превратился город на целый год, — это испытание для кобринчан. Но потерпеть можно. Город меняется на глазах. Видели бы вы только, какая панорама открывается с моста на Мухавец, где строится ледовый дворец!

А еще обязательно хочу побывать в Беловежской пуще. Делегации из 10 государств прибудут туда на празднование 600–летия установления заповедного режима. Цифра 600 привязана к историческим документам. Первое упоминание о пуще относится к 983 году, но Беловежской ее стали называть с 1409 года — в польских и литовских грамотах. Именно тогда в пуще был установлен заповедный режим. А в нынешнем году национальный парк участвовал в международном конкурсе «Новые 7 чудес света», который проводил швейцарский фонд New 7 Wonders Foundation, и из 440 претендентов вошел в 77 лучших. Но для нас пуща — чудо и без конкурса.

Одним из центральных эпизодов праздника должен стать грандиозный концерт, в котором примут участие около 500 артистов из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы. Обещали быть Александра Пахмутова и Николай Добронравов — авторы популярной песни «Беловежская пуща». А какие гостей ожидают сувениры! Например, 600–страничный фотоальбом, посвященный Беловежской пуще, весит почти 5 килограммов. Гурманов ждет ресторан, который переселится в здание музея природы. А экспонаты отправят в экологический центр, которому нет равных в Европе. Так говорят проектировщики.

Оценим?

Валентина КОЗЛОВИЧ