БЕЛАВЕЖСКАЯ ПУШЧА. Рэзалюцыя SOS

Хроніка красы і змагання. 1995-200?

Валеры Дранчук

Змест

Выдавецтва "Каýчэг", Мiнск, 2004

УДК 502.4 (476.7)
ББК 20.1 (4 Беи) / Д 72
ISBN 985 6056 76 4

БЕЛАВЕЖСКАЯ ПУШЧА. Рэзалюцыя SOS


(Первоисточник информации, откуда взята книга, - сайт "Хартия'97"